หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Digital Marketing Manager - Social Media Manager / Sale Representative / Reservation

เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ทราย์สตาร์ โฟลทติ้ง เรสเตอร์รองท์ จำกัด (เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (คลองสาน)
คุณสมบัติ

1. Digital Marketing manager นักวางกลยุทธ์ คนที่คิดวางแผน สร้างแคมเปญต่างๆ เป็นคนคุมภาพรวม และเป็นนักวิเคราะห์ หน้าที่ของ Strategic Planner มีดังต่อไปนี้ 

1.1 วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์ โดยใช้ source ของ Brand Manual ในการนำลักษณะของแบรนด์มาสร้าง Key Word และคาแรกเตอร์ของแบรนด์และ Admin ขึ้นมา 

1.2 วิเคราะห์จุดอ่อน และ จุดแข็งของแบรนด์ 

1.3 วิเคราะห์ Consumer Insight คือความต้องการของลูกค้าในเรื่องของ 

    • Customer Journey 

    • การเสพข้อมูล Content ของกลุ่มเป้าหมาย 

    • Influencer ที่กลุ่มเป้าหมายติดตามอยู่ 

1.4 ตั้งเป้าหมายให้กับทีม 

1.5 ดำเนินการการประชุมและการระดมความคิดของสมาชิกในทีม 

1.6 มอบหมายการทำงานให้กับทีม 

1.7 คอยติดตามผล วัดผล KPI คุณสมบัติของ Strategic Planner ต้องมีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 5 ปี มีทักษะ เจรจาต่อรอง ทักษะการใช้ Social Media และการวางแผนการตลาดออนไลน์ และ ออฟไลน์ มีความเป็นผู้นำ คิดล่วงหน้า เป็นนักวิเคราะห์ นักวางแผน

2. Create content 

2.1 วางโครงเรื่องของ content ประกอบกับ customer journey ของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ท้ายที่สุด content สามารถเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้ 

2.2 เขียน content เตรียมไว้ล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเป็นการวางแผนให้กับทีมงาน และ การสร้าง promotion ประกอบกับ content 

2.3 บรีฟทีมกราฟฟิกเพื่อสร้างภาพประกอบคอนเทนต์ 

2.4 เขียน content guideline ให้กับทีมงาน เพราะฉะนั้นแล้ว content ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจะต้องถูกเขียนด้วยภาษาเขียนออนไลน์ 

คุณสมบัติของ Content Creator 
    • มีความคิดสร้างสรรค์ 

    • มีทักษะการประสานงาน 

    1. Strategic Planning การวางแผนนั้นเป็นการเริ่มต้นความต่างระหว่างการเล่น Social Media และการเป็น Social Media Manager ออกจากกัน เพราะการเล่นนั้นไม่ต้องวางแผนอะไร แค่โพสอะไรตามใจก็ได้ แต่เมื่อเป็น Social Media Manager แล้วคุณต้องเริ่มมีการวางแผนแล้วว่าจะทำ Social Media ไปเพราะอะไร สื่อสารกับใคร ตัวตนของ Social Media จะเป็นอย่างไร โพสวันละกี่ครั้ง เนื้อหาจะมีอะไรบ้างอีกด้วย ซึ่งต้องมีความเข้าใจในเรื่องการทำงานของ Social Media อีกมากมาย

    2. Tactic & Executions การลงมือทำให้เกิดผลนั้นเป็นส่วนสำคัญตามมา เพราะต้องรุ้ว่าจะลงมือแบบไหนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละวัน ไม่สามารถโพสเนื้อหาอะไรเรื่อยเปื่อยได้ แต่เนื้อหานั้นถูกคิดมาอย่างดีว่าจะทำไปทำไม เพื่อให้ได้อะไรกลับมา และคนที่เข้ามาอ่านเนื้อหานั้นต้องได้อะไร เพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดมากมายที่ต้องใส่ใจเพื่อให้งานออกมาดี

    3. Community Management การเป็น Social Media Manager นั้นคือการดูแลช่องทางและชุมชนของแบรนด์หรือองค์กร เพราะฉะนั้นคนดูแลต้องมีการตอบหรือปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อรักษากลุ่มคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ในเพจนั้นให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาจนมีความประทับใจต่อแบรนด์ได้ ซึ่งตรงนี้คนทำ Social Media Manager นั้นต้องคิดว่าตัวเองคือตัวแทนองค์กร ไม่ใช่จะตอบอะไรก็ตอบได้

    4. Content Management คนทำ Social Media Manager ต้องรู้จักการบริหารจัดการเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยและรู้ว่าเนื้อหานั้นจะถูกนำไปขยายผลตามช่องทางอื่น ๆ ยังไง รู้ว่าเนื้อหาแบบไหนที่ได้ผล หรือไม่ได้ผล และจัดการเนื้อหาที่ได้ผลให้ได้ผลมากขึ้นอย่างไรต่อไปอีก ซึ่งทำให้คนทำ Social Media Manager ต้องการเข้าใจการทำงานรูปแบบของเนื้อหาต่าง ๆ ว่ามีผลอย่างไร และมันกระจายตัวแบบไหนด้วย

    5. Optimisation การที่จะทำให้เนื้อหานั้นได้ผลมากขึ้นไปได้ ทำให้คนทำ Social Media Manager ต้องรู้จักปรับแต่งเนื้อหาให้ได้ผล หรือทำการโพสหรือมีลูกเล่นที่จะปรับจูนเนื้อหานั้นให้ได้ผลที่สุด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น SEO หรืออื่น ๆ ก็ตามเพื่อให้เนื้อหานั้นพาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

    6. Creative การทำ Social Media Manager นั้นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก เพื่อกระตุ้นให้ช่องทาง Social นั้นมีชีวิตชีวาตรลอดเวลา เพราะฉะนั้นคนทำ Social Media Manager นั้นต้องมีไอเดียในการทำเนื้อหาให้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีกิจกรรม หรือวิธีการตอบและสร้างโพสให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการด้วย

    7. Copywriting พอต้องมีความสร้างสรรค์ในการสร้างโพส ทักษะที่ตามมาคือทักษะการเขียนให้ได้มีประสิทธิภาพ รู้ว่าคนที่ใช้ Social Media นั้นใช้ภาษาแบบไหน สื่อสารด้วยคำไหนจะได้ผล หรือใส่คำแบบไหนจะสร้างอารมณ์ได้ ไม่ใช่แค่โพสแบบใช้คำหรือเนื้อหาแบบไหนก็ได้

    8. Crisis Management หลาย ๆ ครั้งการดูแลคนหมู่มาก มักจะเกิดปัญหาอยู่เสมอ และไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากช่องทางไหน คนทำ Social Media Manager นั้นต้องดูแลผู้ใช้ Social Media ของตัวเองได้ และจัดการแก้ปัญหาข้างต้นให้ได้ เพราะฉะนั้น Social Media Manager นั้นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมาก และควบคุมหรือดูแลคนที่มีปัญหาได้ด้วย

    9. Analytics คนทำ Social Media Manager นั้นต้องรู้จักเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลต่าง ๆ ให้เป็นด้วย เพื่อที่จะสามารถทำให้งานของตัวเองนั้นดีขึ้นได้ และตอบโจทย์ที่วางไว้ในตอนต้น ตรงนี้หลักการคิดว่าทำไมจึงเกิดผลลัพธ์นี้สำคัญอย่างมาก และต้องค้นหาให้เจอผ่านการวิเคราะห์โดยเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เป็น

    10. Communication การสื่อสารกับทีมอื่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการทำ Social Media นั้นมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกับการสื่อสารแบบอื่น เพราะฉะนั้นคนทำ Social Media Manager  นั้นต้องมีทักษะในการอธิบายหรือเล่าวิธีการทำงานหรือการนำเสนอวิธีการต่าง ๆ ให้เข้าใจ รวมทั้งสามารถเป็นผู้นำทีมในการตัดสินใจได้ด้วยว่าจะทำอะไร หรือไม่ควรทำอะไร

1. Facebook 

2. Instagram 

3. Youtube 

4. Wesbsite

3. Sale Representative

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

- บุคลิกภาพดี มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

- มีรถยนต์ส่วนบุคคลและรู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

- รายได้ 20,000 – 30,000 บาท มีค่าคอมฯ,โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี

4. Reservation (พนักงานรับจอง)

- เพศหญิง อายุ 21 – 40 ปีวุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเข้างานเป็นกะได้ เวลา 09.00น. - 18.00 น., 10.00น. - 19.00น., 11.00น. - 20.00น.

- รายได้ 15,000 – 20,000 บาท มีเงินค่า Incentive,โบนัส, และปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี


ชุดยูนิฟอร์มฟรี,อาหารพนักงานฟรี 2 มื้อ และสวัสดิการอื่นๆ


ทุกตำแหน่ง สมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายได้ที่ 94/1 ซอยเจริญนคร21 ถนนเจริญนคร

แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร : 0-2860-3700-6 ต่อ 929 (แผนกบุคคล)

แฟกซ์ : 0-2860-1010 Website: http:/www.chaophrayaprincess.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองสาน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การโรงแรม
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : การท่องเที่ยว
คณะ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขา : การจัดการการท่องเที่ยว
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
สาขา : การท่องเที่ยว
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทราย์สตาร์ โฟลทติ้ง เรสเตอร์รองท์ จำกัด(เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส)ดำเนินธุรกิจเรือภัตตาคารล่องแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความมั่นคงและดำเนินธุรกิจมากว่า 29 ปี ปัจจุบันเปิดบริการทั้งหมด 7 ลำ ประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาร่วมงานดังนี้

 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกบุคคล
ที่อยู่ : 94/1 ซอยเจริญนคร21 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2860-3700-6 ต่อ 929 (แผนกบุคคล)
โทรสาร : 0-2860-1010