หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Digital System Engineer

บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Handle on system support for the engineering applications including software and hardware.

- To be a project manager to support the engineering software implementation project.

- Provide customer support for new installation of software/hardware and troubleshooting.

- Create and maintain the document for customer support and project management.

- Provide technical support to sales staff.

- Able to utilize engineering solutions (CAD, CAM, CAE)

- Perform other duties as assigned.

คุณสมบัติ

- Age  25 - 35 years old

- Education : Bachelor Degree/Master Degree

- Education Field : Computer Engineering/Computer Science/Information Technology or Related Field

- Experience 3 - 5 Years

- Experience in System Support/IS Support/IT Project Management

- Experience in project management would be advantage

- Experience in automotive industry would be advantage

- Technical sales or Pre-sales experience would be advantage

- Knowledge of IT Technology : Hardware/Software/OS/Server/Storage/Network and Database

- Good communication in English 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
TT Network Integration (Thailand) Co., Ltd. is a fast growing collaborative between TT Network Integration Asia Pte. Ltd. (TTNIA) and Toyota Tsusho Thailand Corporation (TTTC) to serve the network need of Toyota group and its affiliates outside Japan.

Our focuses are on global network construction, application development, digital engineering, and support system to promote seamless technology throughout the group. With continuously growing performance, we are expanding our business in response with rapid growth of the industry. We offer generous remuneration and benefit package for self- motivated, service- oriented, with high working ethic professionals who strive for career success and willing to be part of this dynamic team.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Personnel & Admin Officer
ที่อยู่ : 87/2 CRC Tower 49th Fl., All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2685-3077-80
โทรสาร : 0-2685-3081
โฮมเพจ : http://www.ttni.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด