หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Director of Human Resources

ด่วนมาก!
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์ , หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Develop, review and manage all human resources policies of the company and subsidiaries in the same direction with company’s vision & mission and comply with the labor law
 • Plan, organize and improve HR functions of the company and subsidiaries in order to cope with changing environments and conform with company business direction
 • Work with management team as business partner of each business unit
 • Plan HR budget according to the implementation plan as well as control expenses within budgets
 • Revise, build, promote and maintain the company's culture and design strategies to communicate to employees at all levels
 • Manage and monitor the operation of HR and development functions as planned
 • Foresee the role of HR for the whole company and subsidiaries in the future and establish strategy and plan in order to support sustainability growth of the group
 • Develop individual HR team to update their knowledge and skill for present and future career
 • Initiate new technology and tools to apply to HR functions in order to upgrade the service level of HR and accommodate employee with easier, quick & accurate service
คุณสมบัติ

 • Male/Female, age 40-45 years old.
 • Bachelor or higher in Human Resource Manage or above in related field
 • At least 10 years of experience in HR functions with 5 years in management level
 • Strong background in HR-related knowledge, i.e. recruitment, compensation & benefits, people development, organization development
 • Good communication in English
 • Strong interpersonal and leadership skill with analytical thinking and initiative


 Interested applicants (Thai nationality only) please apply in person or send your full resume with a copy of transcript & expected salary together with a recent photo to:

Human Resources Department 

N.C.C. Management & Development Co., Ltd.

 90 CW Tower, 5th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310

TEL. 02-229-3166

Website: www.qsncc.com 

 Only short-listed candidate will be notified


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

With two decades of solid experience and accumulated expertise, N.C.C. Management & Development Co., Ltd. is Thailand’s premier private sector venue management company. Its dedication to management excellence in organizing a large number of high profile international events has earned the company the respect of event organizers, exhibitors, business and public sectors, both in Thailand and overseas.
N.C.C. Management & Development Co., Ltd. has held the honor of being selected to manage Queen Sirikit National Convention Center since it opened in 1991, and has also been entrusted to manage the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai.

In order to put its experience and accumulated expertise to good use by offering event organizers and exhibitors fully-integrated, customer-friendly, one-stop services, N.C.C. Management & Development Co., Ltd., has established three subsidiary companies namely, N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO), professional organizer local and international trade fair, N.C.C. Image Co., Ltd., a one-stop service for design and construction and F&B International Co., Ltd., the professional cater.     

 "We are looking for additional energetic ,self-motivated individuals and high potential candidates in the following positions to join our dynamic organization and grow together."

Website: www.qsncc.com

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 90 CW Tower 5th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2229-3166
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.qsncc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด