หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Distribution & Warehouse Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น)

ด่วนมาก!
บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด/บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา
2.ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐที่กำหนด
3.วางแผนและดำเนินการงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
4.ตรวจเช็ค ความเรียบร้อย ระบบความปลอดภย และความสะอาดภายในคลังสินค้า
5.จัดทำข้อมูลสต๊อกสินค้า และรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน และรายเดือน
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสหการ / สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบ
4. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. สามารถใช้โปรแกรม Mocrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. สอบถามเพิ่มเติมโทร. / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล) / tanas.k@dutchmill.co.th
8. สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้าดัชมิลล์ ถนนท่าพระ –โกสุมพิสัย จังหวัดขอนแก่น
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ขนส่ง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
สวัสดิการ
 • Dental insurance (ค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Dutch Mill Co., Ltd. is one of Thailand's largest manufacturers and marketers of dairy products. Our brand includes "Dutch Mill", "Dutchchie", "Dna" and "Ohiyo" greentea. Dutch Mill Co., Ltd. was established in 1984 under the name of Profood Co.,Ltd and was renamed Dutch Mill Co.,Ltd. in 1991. Our marketing event includes the widely popular "Dutchie Boy & Girl" held every year to attract young and bright teenagers to show their talent. Dutch Mill has already received the internationally recognized ISO 9001:2000 and ISO 14001 quality management certifications from SGS Yasley International Certification Services. The company also received GMP certification from the Food and Drug Administration, Ministry of Public Health and the HACCP from the Food and Drug Administration and Thai Industrial Standards Institute. Today Dutch Mill Group employ more than 1,500 employees and expanding.

JOIN DUTCH MILL IF YOU ARE DYNAMIC AND HARD-WORKING PERSON.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
ที่อยู่ : 222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 084-751-6610
โทรสาร : 0-2760-2233
โฮมเพจ : http://www.dutchmill.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด/บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด