หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

District Sales Manager (อีสาน)

ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Know more about us: >>Click here <<

Establish and maintain a close working relationship with designed distributors in the district, work alongside and manage Foremost business at the distributors site in order to ensure the maximum contribution (in term of sales and distributor contribution) of the district to Foremost.

คุณสมบัติ

• Male or Female, 30 - 40 years old.
• Bachelor degree in Business Administration or equivalent
• Minimum 3 - 5 years of sales experience in consumer goods or at least 3 years sales
• Can Driver
• Able to work upcountry
• strong commitment

Know more about us: >>Click here << 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
สาขา : การตลาด
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขา : การจัดการธุรกิจ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Royal Friesland Campina is organized as a cooperative with 19,244 member dairy farmers in the Netherlands, Germany and Belgium and has been providing millions of consumers globally with dairy products containing valuable nutrients for over 144 years. We are a global company, but with a focus on local communities and customers. And not just in Europe, but also in many countries in Asia, Africa and the Middle/East. Our farms, factories and products have long been a part of daily life in many countries across the globe.

We reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. As the largest dairy Co-operative in the world.

Friesland Campina Thailand is the affiliate of Royal FrieslandCampina and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
FrieslandCampina Public Co., Ltd.
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

We aim to create added value. In nutrition, for nature and for people. For young and old, consumers, customers and society as a whole. And also for the owners of the company: the member dairy farmers of FrieslandCampina.


FrieslandCampina’s purpose is 'Nourishing by Nature'. It stands for better nutrition for the world, a good living for our farmers, now and for generations to come. We have a rich history of collaboration, innovation and sustainability.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

We’re in Consumer Dairy.


Dairy products make up an important part of the daily diets of large population groups around the world. Also for our professional customers, we produce a broad range of products for chefs, bakeries and pasty cooks. Frisian Flag, Campina, Landliebe, Debic, Lattiz, Rainbow, Dutch Lady, Alaska, Foremost and many more leading brands.

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
FrieslandCampina Public Co., Ltd.
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)