หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Project Engineer

วิศวกรโครงการ
ด่วนมาก!!!
บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Site visit, collection of site data, its analysis and design of structures
 • To plan and get all electrical engineering drawings done
 • Conclusion of construction cost, profit margin of the Project to Management Team for approval before closing deal with customers
 • Manage and Co-ordinate with Sale Engineer and Construction Contractors to complete the problem solving and the desirable of customer’s needs
 • Responsible for complete project management through the installation, testing and commissioning of the system.
 • Managing and controlling structure work on construction sites in accordance with safety and regulatory standards.
 • Creating work schedules and controlling the use of materials, equipment and machines.
 • Performing various other related duties of a similar type and work as assigned.
คุณสมบัติ
 • Thai nationality
 • Male, age between 25 – 30 years old.
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Electrical or Mechanical Engineer
 • Minimum 3 year experiences in engineering or construction.
 • Excellent communication both Thai and English.
 • Excellent organization skills
 • Excellent customer service skills
 • Strong networking skills
 • Strong technical knowledge
 • Teamwork oriented person
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
ANDEN Corporation Company Limited was founded in 2003 to be an engineering company who provide product, solution including design and engineering such as air condition, power supply, fire suppression, security system, monitoring system, energy management system and multimedia display system for many special application and building whether it be data center, network room, control room, conference or war room, laboratory, calibration room, clean room, green office building, etc.
Now a day we provided our solution and after sales service to completed many customer’s projects, and we intend to continuously develop all our solutions to be the most Stability, Efficiency, Energy Saving, and Environment Friendly under concept

“SMART Energy  SMART Engineering”

Anden is a fast paced company driven by a team of young, ambitious, tech savvy, entrepreneurs, who have a vision to change the way people find work. If you are looking for an exciting opportunity to be part of a fast paced, growing team, then this could be the opportunity for you… 
ที่อยู่ : 10/22,10/23 Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2954-3538
โทรสาร : 0-2954-3539
โฮมเพจ : https://www.andencorp.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอนเดน คอร์ปปอเรชั่น จำกัด