หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Draftsman

Draftsman
บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.อ่านแบบ, ออกแบบและเขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า
2.งานออกแบบ เขียนแบบโปรแกรม Auto CAD
3.เขียนแบบ 2D และ 3D
4.งาน Run Joint
5.ทำ Cutting plan
6.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
7.ปฏิบัติตามนโยบาย และกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติ
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปวส. ขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานออกแบบ เขียนแบบ อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ ความเข้าใจในงาน Piping และ Structure
สามารถอ่านแบบ, ออกแบบและเขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า
มีความรู้ ความเข้าใจในงานออกแบบ เขียนแบบโปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
เขียนแบบ 2D และ 3D ได้, มีความรู้เรื่องงาน Run joint
จัดทำ Cutting plan ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Best Performance Engineering Co., Ltd.

Vision:
To be a leading Asian service provider of Construction and Maintenance service in Oil and Gas Industry.
Mission :

To achieve customer satisfaction through excellence in service, quality process, schedule & time management, cost effective way in a safe, reliable, efficient and environmentally sound manner.

Fabrication & Construction for Oil and Gas Mining and Service Industries.


? All types of Welding Processes ? Pipe System Fabrication.

? Modulerised Packages, for Pipe rack and Processing Equipment.

? Shop Fabrication for Super Duplex, Duplex and Stainless Steel Piping

? Plate Rolling Capacity with Full Width Plate.

? Jacket and Topsides Fabrication and Construction.

? Modularized Packages, for Pipe Rack and Processing Equipment.

? Load Out and Transport

? Design Engineering, Piping

? System, Pressure Vessel, Steelwork.

? Design Review

? Production Shop Detailing

? Purchasing and Procurement

? Manpower Supply

? Welding Procedure Preparation and Review

? Mechanical, Piping, Structural Steel and Pressure Vessel, Tank 
ที่อยู่ : 901-902.Iyara Building 2/22,(9th Floor) Chan Road Soi.2 ,Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-5163
โทรสาร : 0-2678-5176
โฮมเพจ : http://www.bpe.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด