หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Draftsman - Machine Building Technician - Mechanical Technician

บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
การผลิต
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตำแหน่ง Draftsman (ประจำขอนแก่น- สถาบันธุรกิจและนวัตกรรม)

ลักษณะงาน :

 • เขียนแบบทางด้านเทคนิคของเครื่องจักร
 • เตรียม ตรวจสอบ และอัพเดทแบบ ให้เปนไปตามที่ทีมออกแบบกำหนด
 • ตรวจสอบแบบให้มั่นใจว่า สามารถผลิตได้จริง
 • ช่วยทีมให้พัฒนาและแก้ปัญหางานออกแบบให้ดีขึ้น


2. ตำแหน่ง Machine Building Technician (ประจำขอนแก่น- สถาบันธุรกิจและนวัตกรรม)

ลักษณะงาน :

 • ประกอบ และ ติดตั้งเครื่องจักร
 • ช่วยทีมประเมินราคาและชั่วโมงการทำงาน
 • ช่วยทีมกำหนดขอบเขตงานและประเมิณความเสี่ยง
 • ควบคุม/ดูแลงานจากบริษัทผู้รับเหมาภายนอก


3. ตำแหน่ง Mechanical Technician : Installation and Maintenance (ประจำกรุงเทพ ฯ - Auto Motion Works)

ลักษณะงาน :

 • งาน Service ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ


คุณสมบัติ

1. ตำแหน่ง Draftsman (ประจำขอนแก่น- สถาบันธุรกิจและนวัตกรรม)

คุณสมบัติ :

 • ปวส. ขึ้นไป  ช่างกลโรงงาน , ช่างเขียนแบบเครื่องกล / หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องจักร และความปลอดภัยในการทำงาน


2. ตำแหน่ง Machine Building Technician (ประจำขอนแก่น- สถาบันธุรกิจและนวัตกรรม)

คุณสมบัติ :

 • ปวส. สาขาวิชา - ช่าง, เครื่องกล ไฟฟ้าหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 3-5 ปีมีประสบการณ์ในสาขา
 • มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการประกอบเครื่องจักรกล
 • สามารถอ่านงานเขียนแบบไฟฟ้า / เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ Machine Maker จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์การทำงานกับแรงงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 • มีประสบการณ์ด้าน Vision system development 


3. ตำแหน่ง Mechanical Technician: Installation and Maintenance (ประจำกรุงเทพ ฯ - Auto Motion Works)

คุณสมบัติ :

 • ระดับปวส. เครื่องกล หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 • มีประสบการณ์ด้านการ Service ติดตั้งงานเครื่องจักร 
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้


**ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง สามารถส่งประวัติ Resume และระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร มาโดยตรงที่ อีเมล์ job@kigintergroup.com ( 080-843-5564)/0953309887)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เขียนแบบเครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : งานติดตั้งไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกลไฟฟ้า
เกี่ยวกับบริษัท
KIG คือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ มีความมั่นคงมามากกว่า 40 ปี และมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็น 1 อย่างยั่งยืน
โดยมีธุรกิจหลักคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ภายใต้แบรนด์สินค้า " เรือใบ " หรือ ' SHIP ' รวมถึงเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติก ออโต้โมชั่น พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจในเครือ KIG
KKF - Khon Kaen Fishing Net Co.,Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง,การเกษตร อันดับ 1 ของโลก http://www.kkfnets.com 
KR - K.R. Plastic Industries Co.,Ltd. ผู้ผลิตขนแปรงสีฟัน,ขนแปรงเครื่องสำอางค์และขนแปรงพลาสติกคุณภาพสูง มาตรฐานสากลระดับโลก http://www.krplas.com
AMW - Auto Motion Works Co.,Ltd. ผู้นำด้านการผลิตและติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ http://www.automotionworks.com
KKE - KK Energy Resources Co.,Ltd. ธุรกิจพลังงานทดแทนที่มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน https://facebook.com/kkenergyr
KIG-R - KIG Realty Co.,Ltd. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจรายละเอียด ให้ทุกๆวันของคุณคือวันพักผ่อนที่แท้จริง https://facebook.com/theflextownhome
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Nitchaphan /Thitirat
ที่อยู่ : 250 หมู่ 8 ถ.เหล่านาดี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 080-843-5564/ 0953309887
โทรสาร : 043-270-972
โฮมเพจ : http://www.kkfnets.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด