หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Draftsman (Yearly Contract staff)

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (สัญญาจ้างรายปี)
บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- เขียนแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบแบบ
- ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม
- หมายเหตุ ลักษณะงานและฝ่ายที่ประจำไม่ใช่วิศวกรรม แต่ใช้ความรู้ในการเขียนแบบ และประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม
คุณสมบัติ
- Male/Female, age below 27 years old.
- Vocational or Higher in related field.
- Literate in CAD eg. CATIA V5 (2D/3D)
- If able to use Adobe Illustrator or Photoshop will be advantage.
- Good command in English or Japanese will be advantage.

 - อายุไม่เกิน 27 ปี
 - ปวส. หรือ ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
 - สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ (CAD) ได้เป็นอย่างดี เช่น CATIA V5 (2D/3D)
 - หากใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - หากสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการวิศวกรรม
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : ครุศาสตร์อุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : ออกแบบอุตสาหกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : การจัดการงานวิศวกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จำกัด ประกอบธุรกิจ พัฒนาและวิจัย รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในเครือฮอนด้า ตั้งอยู่ที่ 209 หมู่1 ถ.ร่มเกล้า 1 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Group
ที่อยู่ : 209 Moo 1, Romklao 1 Road, Klongsong Tonnun, Ladkrabang, Bangkok 10520
โทรศัพท์ : 0-2327-9500
โทรสาร : 0-2376-9261
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จำกัด