กลับ
บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Electronic Engineer

บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด

22/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
7 - 10 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนงาน ควบคุมและดูแลงานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง
 • ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงของงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (ส่วนงานไฟฟ้า) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามสัญญาของเจ้าของงานและควบคุมผู้รับเหมา
 • ติดตามและควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระยะเวลาทีกำหนด
 • ประสานงานกับส่วนงานทีเกี่ยวข้องตามทีได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • อายุ 30 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบไฟฟ้า เครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น
 • มีทัศนคติทีดีในการทำงานสามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- วันลาพักร้อน 10 วัน ต่อปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
357 Praditmanutham Rd., Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์
0-2101-5909, 0-2101-5913 Fax 0-2508-1088
บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ABOUT K.E.GROUP
    K.E.Group Operates an opportunistic and highly focused real estate platform based in the investment and development of upscale retail and residential properties in Thailand.
    While we persistently focus on value creation and superior performance, we are strongly motivated to develop assets to be prized by all its stakeholders and its surrounding community.
    Since our founding, we have invited in and developed over 1 million square meters of the highest-quality commercial and residential space – and we remain passionately driven to set ourselves and our properties apart though excellent in development, ownership, and operations. Our core port folio include residential real estate, where we are focused on developing luxury housing estates and condo; commercial real estate, where we develop and manage a portfolio leading shopping centers and office properties; and operating businesses, where we operate retail, F&B, hospitality, and related businesses that are located at our properties.
OUR BUSINESSES
K.E. Group is organized into several business groups that has its own specialized teams – including dedicated and passionate management and professionals – supported by the Group’s Executives and general resources in investment, development, accounting, finance, data analytics, human resources, and legal
K.E. Land
K.E. Group’s main investment entity, with a core focus on opportunistic real estate investment and development, this business group pursues global real estate opportunities across different asset classes and locations. It has extensive expertise in the development of housing estates and shopping center properties, and currently has a pipeline of several residential, retail, office, and mixed-use projects in Bangkok.
K.E. REIT Management
A subsidiary of K.E. Land, this business group is responsible for the asset management and operations of the Group’s commercial real estate portfolio – specializing in acquisitions, asset strategy, leasing, marketing, and facilities management. K.E. REIT Management is the appointed property manager of shopping centers in the CRYSTAL Property Fund as well as our other shopping center and office properties.
K.E. Hospitality
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates the banquet and conference center at Crystal Design Center and selected F&B stores at our shopping center properties.
Luxury at Living
A subsidiary of K.E. Land, this business group operates selected retail stores at our shopping center properties including a department store, sanitary ware, furniture, and home decorations store.
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google