หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Elecronics Engineer (Traffic Equipment Control)

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบควบคุมจราจรทางพิเศษ)
ด่วนมาก!
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และ ซ่อมบำรุง(CM) ระบบควบคุมและจัดการจราจร , ระบบการสื่อสารข้อมูล (NETWORK) , ระบบควบคุมการจราจรซึ่งประกอบด้วย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) , ป้ายข้อความ (VMS) , ป้ายสัญญาณจราจร (MS) , ระบบตรวจจับความเร็ว (SES) , ระบบตรวจสอบปริมาณรถ (TMS )ให้มีความพร้อมใช้งาน ควบคุมดูแลซ่อมบำรุงระบบควบคุมการจราจรให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
คุณสมบัติ
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือประสบการณ์งานระบบควบคุมการจราจร อย่างน้อย  2 ปีขึ้นไป 
 • มีทักษะด้านบริหารและพัฒนาทีมงาน  อย่างน้อย  1  ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน  Windows OS / Database 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่ารับขวัญบุตรแรกเกิด
 • ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ลาพักผ่อนประจำปี
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
เกี่ยวกับบริษัท
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (“BEM”), an amalgamation of BECL and BMCL, has the registered and paid-up capital of baht 15,285 million. The Company’s businesses comprise the provision of the expressway and metro services, including commercial development business.
The Company is committed to be a leading, fully integrated transportation service provider, which builds up a good journey for a better living. The business overview is as follows:
1. Expressway Business
• The Si Rat Expressway (Second Stage Expressway)
• The Si Rat - Outer Ring Road Expressway
• The Udon Ratthaya Expressway (Bang Pa-in - Pak Kret Expressway)
2. Rail Business
• The MRT Blue Line Project comprising the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project (Hua Lamphong Station - Bang Sue Station) and MRT Blue Line Extension Project; divided into 3 phases, Phase 1: Bang Sue Station - Tao Poon Station, Phase 2: Hua Lamphong Station - Lak Song Station and Phase 3: Tao Poon Station - Tha Phra Station.
• The MRT Purple Line Project comprising the M.R.T. Chalong Ratchadham Line Project (Khlong Bang Phai Station - Tao Poon Station)
3. Commercial Development Business
• Various forms of advertising media and production
• Retail spaces leasing
• Telecommunications system equipment service and maintenance

 
ชื่อผู้ติดต่อ : พนิตา พงษ์สวัสดิ์
ที่อยู่ : 238/7 ถนน อโศก-ดินแดง แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 026414611 ต่อ 1140
โทรสาร : 0-2248-7560
โฮมเพจ : http://www.bemplc.co.th