หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Engineer Trainee

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วิศวกรให้การสนับสนุน 1st Level รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail ปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7 เฝ้าระวังตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ


ลักษณะงาน
 • (Monitor Systems) เฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดปกติ เมื่อได้รับแจ้งปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ Configure อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้น
 • (Troubleshoot Problems) แจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านไอที แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level และผู้เกี่ยวข้องทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • (Track all Issues & Report Incidents) ติดตามรายงานผลการแก้ไขของเหตุการณ์นั้น พร้อมทั้งสรุปรางานให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ จนปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียน
 • (Knowledge Culture) ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะ ด้าน Network Engineer, System Engineer ให้อยู่ในระดับ 2nd Level ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer, System Engineer เบื้องต้น
 • มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform / Solaris
 • มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware, Hyper-V, Oracle VM
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud-based ( Storage ), (SAN Storage HP)
 • มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้ (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless)
 • สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
 • มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โทรคมนาคม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
• ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน - ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
• ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
• ค่าน้ำมัน - ค่าตำแหน่ง - ค่าล่วงเวลา - ค่าวิชาชีพ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
• กองทุนส่งเสริมกิจกรรม และสวัสดิการพนักงาน
• วันหยุดประเพณี 14 วัน - ลากิจ 10 วัน
• ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ 2 ปี (24 วัน)
 
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 10 – 12 และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 10310 โทรศัพท์ 02-2577000 หรือ 092-250-6513 คุณศิวกร
061-397-7811 คุณณัฐกมล

   วันทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.
เกี่ยวกับบริษัท
ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
"เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ"
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Passachon (Namfon)
ที่อยู่ : 1768 Thai Summit Tower, IT Floor, New Petchaburi Rd, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 081-937-9001
โทรสาร : 0-2257-7008
โฮมเพจ : http://www.inet.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)