หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Environment,Health & Safety Officer (Saraburi)

ด่วนมาก!
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Responsible for arrange and conduct proper training on safety issues for staff
  • Follow up emergency equipment inspection and conduct emergency drill
  • Work with all managers to ensure proper safety equipment and protection systems are available and used. Also review with all managers on safety & security policies/procedures to ensure they are effective and workable.
คุณสมบัติ

  • Bachelor’s degree or higher in Public Health, Environmental Science and/or related fields.
  • Having safety experiences in Construction works, preferably in Power Plant or other industrial plant.
  • Provide and support the implementing Health & Safety policies and procedures
  • Able to control safety in the existing plant and construction tasks
  • Excellent Communication, Interpersonal and Coordinating skills
  • Good command of both spoken, written English and computer literacy
  • Goal – Oriented, Unity, Learning, Flexible
Interested person, please submit your resume via online system: https://careers.gulf.co.th/

All applications will be strictly confidential, and will be kept for at least 1 year. Only shortlist candidates will be notified.


Gulf Energy Development Public Company Limited
11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place,
87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Website: www.gulf.co.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สิ่งแวดล้อม
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับบริษัท
Gulf Group is one of the leading energy producers in Thailand, producing safe, reliable energy now and for the future. Our success is driven by our people and their commitment to achieving results – by using state-of-the art technology to maximize power efficiency, responsible operating standards, and securing new opportunities for profitable growth.

We are a fast-growing company who integrate innovative strategy, quality resources, premier technologies to achieve the most reliable energy and infrastructure solutions through a collaborative approach, while creating shared values for all our stakeholders in a responsible and sustainable manner.

We stay true to our core values to guide the way we work in every step of the way; goal, unity, learning and agility.

At Gulf, we focus on job satisfaction, well-beings of our people and embrace workplace diversity. Even as we continue to grow domestically and internationally, we value teamwork and we’re committed to retaining a close-knit feel where everyone is like family, regardless of their backgrounds.

We also seek to empower our people to constantly go beyond their limits to take on new roles and challenges across the company. Our success is driven by our people and their commitment to achieving results, therefore we care about how their professional objectives tie into business strategy along with their personal goals.
 
ที่อยู่ : 11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.gulf.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)