หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Equity Derivatives Marketing

Equity Derivatives Marketing
ด่วนมาก!
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Initiate, implement equity derivatives marketing projects/campaign/training/seminar
 • Apply securities knowledge to drive sales and escalate quality of product & services
 • Able to create and provide equity derivatives content to the market via digital channels
 • Manage stakeholders’ interests especially with customer-centric mindset
 • Coordinate the operational readiness process and managing stakeholders such as risk, finance, legal and operations
 • Manage documents for DW issuing, adjusting and delisting as well as publish news to SET
 • Ad-hoc tasks from time to time

คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree or higher in any related field
 • Strong analytical skills and attention to detail, skills in presentation, artwork will be advantage
 • Effective communication and project management skills, and able to work under pressure
 • Fast learner, creative thinking, work well under pressure, team player
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
"บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด (มหาชน)"
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9 สิงหาคม2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ไซรัสจำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่22 มิถุนายน2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม "SYRUS" เป็น "FSS" โดยมีผลตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม2552

บริษัทฯเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์5 ประเภทได้แก่ 1.การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2.การค้าหลักทรัพย์ 3.การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4.การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5.การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นอกจากนี้บริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน, ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent), ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวแทนซื้อ/ขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

นอกจากแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจรแล้วด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการลงทุนการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพรวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุกจึงทำให้ FSS ได้เติบโตและพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ
 
ที่อยู่ : 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 18,25 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2680-0770
โฮมเพจ : http://www.fnsyrus.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)