หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ERP Consultant

ที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Salary negotiable based on skill and experience.

We are hiring Business Consultants to responsible for getting and analysis customer’s requirements, implementation systems, training users and supporting our customers.

Role and Responsibility:
 • Assist the sales team in their sales effort
 • Analyze business customer’s requirements
 • Provide system design and timeline estimation
 • ERP Implementation
 • Training to end-users
 • First line of customer support
คุณสมบัติ

1. Gender, Age, Experience  irrelevant

2. Attitude

 • Passionate about design and creativity
 • Value design quality over quantity
 • Diligent
 • Passionate learner
 • Strong team spirit
 • Can give and take constructive criticism

3. Aptitude

 • Good command in English
 • Excellent in Business requirement analysis and estimation
 • Knowledge in ERP software is advantageous. We have our own ERP software service named “Terebinth.”
 • Strong verbal, written and presentation and interpersonal skills.
 • Energetic, proactive and highly responsible in assigned tasks
 • Able to provide customer support
 • Able to deal with and handle difficult situations and work under time constraints
 • Can work closely with developers, QA team and marketing team

4. Ethics

 • Integrity
 • Responsibility
 • Courage
 • Actions over words

5. Bachelor's Degree or Higher

- Faculty / Major : Computer Science
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สวัสดิการ
 • Commission
 • Freestyle uniform
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

AGILE DEVELOPMENT IN THAILAND – A VISION FOR THE FUTURE

The goal at Swiftlet is clear: we want to be the best IT company in Thailand.
 
When people think of IT companies dealing in software-as-a-service (SaaS), ERP, web technology, and apps in Thailand, we want them to think of Swiftlet. We want Swiftlet to roll off the tongue. We want to be the pros, the name you trust, the company that brings in talent and turns out experts. We want to be the leaders in building a better IT industry in Thailand.

Swiftlet Is Hiring!

At Swiftlet, we eat agile software development and technology for breakfast, lunch, and dinner. Well, maybe not dinner—we like to change it up every now and then—but you get the idea. We love what we do. Our products are a part of us. They define us even as we define them. We work with integrity and dedication, and we have fun doing it.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Pattaraporn Chatpanjan
ที่อยู่ : 120/14 Moo 2, Bangkhen, Muang Nonthaburi Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 021021946
โฮมเพจ : https://swiftlet.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สวิฟต์เลท จำกัด