หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Event Project Coordinator/Event Project Manager

เจ้าหน้าที่ประสานงานอีเว้นท์ (ออฟไลน์/ออนไลน์)
บริษัท พี. เอ. แบงค็อก จำกัด
ธุรกิจบริการ
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Create a master plan for all projects/events.
 • Create an event plan for each individual event, assigning responsibilities and deadlines, and ensuring adherence.
 • Coordinates and attends client meetings as needed to plan events.
 • Collaborates with multiple parties to create and execute projects from start to finish.
 • Assist with managing corporate events budget
 • Act as primary point of contact for project responsible with team members and suppliers
 • Support onsite event execution, including but not limited to coordination of event give-aways, promotional activity, on-site social media support etc.
 • Post-event report assistance to review and analyze the results.
 • Perform other duties as assigned.
คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทิศทางการตลาดเพื่อนำไปใช้วางแผน 
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารลูกค้า, บริหารงานสื่อสาร ประสานงานและบริหารโครงการ (Project Manager) อย่างน้อย 3-5 ปี   
 • ชอบลงมือทำงาน รับผิดชอบต่องาน ละเอียดรอบคอบ วางแผนการทำงานได้เป็นระบบ  
 • ทักษะด้านการสื่อสารที่ดีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานร่วมกันกับผู้อื่น 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบหาความรู้ใหม่ๆและการใช้ social media ในการสื่อสารการตลาด
 • มีความสามารถในการทำพรีเซ้นท์เทชั่น
 • สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) หรือ OS (Pages, Keynote, Numbers) ได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การโฆษณา
เกี่ยวกับบริษัท
P. A. Bangkok is an international event agency with over 10 years experienced. Our service is to assist our clients to fulfil and achieve their companies and products' plan both domestically and internationally. We dedicate our work to help our clients promote their companies and products through idea and creativity. 

Why join us: If you love to meet new people, challenging, where you can initiate and share your ideas, learning and getting various of working opportunities in creative, environment. Come and create your future here!
 
ที่อยู่ : อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชั้น 18 ห้องที่ 1801 เลขที่ 208 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2012-2020
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พี. เอ. แบงค็อก จำกัด