หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Executive Secretary & Professional Typist

เลขานุการผู้บริหาร
ด่วนมาก!
กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
องค์กรการกุศล
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. Manage: จัดทำนัดหมายให้ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
2. Coordinate: ติดต่อประสานงานกับบุคลากรทั้งภายนอกและภายในองค์กร
3. Organize: บริหารจัดการงานประชุมของผู้บริหารระดับสูง
4. Support: ริเริ่มและปฏิบัติงานเลขาทั้งหมด เพื่อสนับสนุนประธาน/ผู้บริหารและเป้าหมายร่วมขององค์กร

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 30 - 40 ปี นับถือศาสนาพุทธ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์การเป็นเลขาการผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 4 ปี
5. พิมพ์สัมผัสเร็ว และ ถูกต้อง ไทย 50 คำ/นาที และ อังกฤษ 40 คำ/นาที
6. มีความรู้ด้าน IT ดีมาก สามารถใช้ iPhone, iPad และ Application ต่างๆ ได้คล่อง
7. มีความสามารถบริหารการประชุมแบบ Realtime / ทาง Skype ได้ 
8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
9. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

สถานที่ปฏิบัติงาน: กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
139 อาคารดิโอภัส ทองหล่อ 10 ถ. สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110 

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีอุดมการณ์เพื่อพระพุทธศาสนา กรุณาส่งประวัติ จดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน :

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเลขานุการ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสงบร่มเย็นทางภาคเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ใฝ่ธรรม ในตำแหน่ง 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 139 The Opus 6th Floor, Thonglor 10 (Ekamai 5), Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 02 714 9772 3 ต่อ 130
โทรสาร : 0-2713-8692
โฮมเพจ :