หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Export Sales – Officer (Power Product Business)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่งออก
บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Take care of order, prepare Monthly & Yearly order planning and Sales plan for the customers in assigned Asia & Ocenia countries.

- Confirm the details of order, packing, production with Production Control (Seihan) and feedback to customers.

- Make pricing proposal based on company guideline and issue quotation to customers in time.

- Give shipping schedule information, take care of payment and send shipping documents to customers.

- Propose suitable products and products information to customers.

- Follow up Monthly sales report from customers and check the reason of order difference including market situation.

คุณสมบัติ

- Male or Female, Thai Nationality

- Age 23-28 years

- Bachelor or Master degree in Business, Logistics, Marketing or related field

- Excellent in English (TOEIC score 700)

- 1-2 years working experience in Logistics or Sales functions would be advantage

- Good Proficiency in Computer skills (e.g. PPT, Excel function eg. Pivot, VLOOKUP, basic formula)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : โลจิสติกส์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Life insurance
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ายานพาหนะ
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Honda in Thailand is today’s leading manufacturer and exporter of motorcycles, automobile and power products. Our foreign earnings exceeded 10,000,000,000 Baht in 2000.We are strengthening our operation while implementing one of our strategies, Glocalization. It aims strong local operation linked with the knowledge and the reality of Local market and customers, driven by Global direction and coordination. We need positively minded challenging talents in order to strengthen our operation at our ASEAN Regional function.For professionals or high potentials who want local and/or international exposures in many areas of our operation, here is an excellent opportunity to get a start. We are seeking for capable…………We are pleased to announce the following opening for high calibre energetic person
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Asian Honda Motor Co., Ltd.
Primary Industries :
Automobile & Parts
Number of Employee :
450"
Registration :
442.7 Million Bath
งาน หางาน สมัครงาน
Asian Honda Motor Co., Ltd. was established in Thailand in October 1964 as a motorcycle distributor. In 1996, the company took on the role of Honda's ASEAN Regional Headquarters. Due to the Asia & Oceania region's fast growth and diverse markets, and Honda's focus on localizing its operations to be closer to customers, the company appointed Asian Honda Motor its Asia & Oceania Regional Headquarters in 2004, with responsibility for coordinating Honda's activities in 12 countries and supporting Honda operations in several additional countries within the region.
• Conducting strategic planning for production and purchasing control of Honda products in the Asia & Oceania region

• Supporting strategic planning for the production, export, distribution and sale of Honda products in the Asian & Oceania region

• Exporting of Honda motorcycles, automobiles, power products and components manufactured in Thailand to over 80 countries around the world

• Marking and selling Honda power products in Thailand

• Managing the distribution and sale of parts, including the increased procurement of local parts, and improved logistical management of parts supply serving all countries in the region.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

Philosophy

Dreams inspire us to crate innovative products that enhance mobility and benefit society. To meet the particular needs of customers in different regions around the world, we base our sales networks, research & development centers and manufacturing facilities in each region. Furthermore, as a socially responsible corporate citizen, Honda strive to address important environmental and safety issues.

Basic Principles

Respect for the Individual, and The Three Joys.
* The Joy of Buying
* The Joy of Selling
* The Joy of Creating

Company Principles

Maintaining a global viewpoint, we are dedicated to supplying products of the highest quality at the reasonable price for worldwide customer satisfactions.

Management Policies

• Proceed always with ambition and youthfulness.
• Respect sound theory, develop fresh ideas and use time effectively.
• Enjoy work and encourage open communication.
• Strive constantly for a harmonious workflow.
• Be ever mindful of the value of research and effort.

Click here for more information : http://www.asianhonda.com

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

ASIAN HONDA offers great opportunity for those seeking competitive welfare and benefits, career prospects and pleasant working environment.


BENEFITS & WELFARE
• Provident fund
• Medical treatment
• Life and accident insurance
• Annual physical check-up
• Special price of company products
• Special loan
• Education allowance for children
• Long year service award
• Language allowance
• Leave for special occasions
e.g. wedding etc.
• Etc.
TRAINING OPPORTUNITIES

Basically we provide both in-house training and public training for associates in all level. For In-house training, we implement with all associates adapted from Honda Motor Co., Ltd. Course out-line for associates.

1. Genba training Genba is a Japanese Term mean at actual. Refer to three reality principle: go to the actual place, know the actual situation and be realistic. This training course will provide the opportunities for actual experience in both production line and sales area. Also provide the chance for meet new friends among Honda group companies in Thailand.
2. NH – Circle (Quality activity) 

Now! New Next Honda Circle Activity 
Associates will be taught how to make move the countermeasure into circle with all PDCA circle. Also provide a chance to meet and exchange this activities with Honda’s associates in other countries.
Corporate Social Resposibility
Honda believes its value to society is best measured by how responsibly we develop, manufacture, and sell our products, how well we promote their safe usage, how efficiently we mitigate their impact upon the global environment and how effectively we contribute to the betterment of global society as a whole, for this and future generations.


Guiding all our actions toward the achievement of these goals is a corporate philosophy based upon respect for the individual and “The Tree Joys” – of buying, selling and creating.

In addition to our product-related corporate responsibilities, particularly the environmental impact of our product and their safe usage, Honda contributes to the communities in which we live and work through a wide range of corporate social contribution broadly categorized into environmental, safety, educational and humanitarian activities for instance the “Honda Green School” - School Environmental Challenge Awards Project, “Honda ASIMO Super Idea Contest”, “Honda 31 Legs united race”, and “Honda Thailand Foundation”

Click here for more information: https://career.asiahonda.com/culture.aspx 
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Asian Honda Motor Co., Ltd.
Address :
14 Sarasin Building, Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Telephone :
0-2236-0256 Ext. 1724
Fax :
0-2635-1050
Contact Person :
HR&IR Division, Asian Honda Motor Co., Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ : HR&IR Division, Asian Honda Motor Co., Ltd.
ที่อยู่ : 14 Sarasin Building, Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-0256 Ext. 1729
โทรสาร : 0-2635-1050
โฮมเพจ : http://www.asianhonda.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด