หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Export Sales Manager

ผู้จัดการการขายต่างประเทศ
บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ติดต่อเจรจา นำเสนอขายผลิตภัณฑ์กาวของบริษัทให้กับลูกค้า ในแถบ Southeast Asia และรู้จักผลิตภัณฑ์ในบริษัทเป็นอย่างดี

2. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอลูกค้าใหม่และลูกค้ารายเดิม

3. ทำแผนการขาย Sales Forecast Plan,Budget Sales, Expenditure Budget

4. บริการลูกค้าก่อน และหลังการขาย อย่างสม่ำเสมอ

5. วิเคราะห์หาข้อมูลตลาด และลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี

2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์เคมี

3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในส่วนด้านเทคนิคการขาย มีประสบการณ์ขายกาวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดี

6. ถ้าสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทแอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560ตั้งขึ้นจากการควบบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระหว่างบริษัท แอ็พพลายเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด และบริษัท ดี.บี. เคมีคัลอินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 4มกราคม 2548 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีกาวอุตสาหกรรม กาวยาแนว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยสินค้าของเราได้ถูกส่งไปจำหน่ายในตลาดสำคัญทั่วโลกได้แก่เอเชีย, อเมริกา, ยุโรป, ออสเตรเลีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 
ที่อยู่ : 252 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-4040, 0-2324-0553
โฮมเพจ :