หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Finance and Account Director

ผู้อำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนกกลยุทธ์ของฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ควบคุมและบริหารจัดการด้านลงทุนและบริหารเงิน

- ควบคุมการจัดการเงินสำรองต่างๆ

- ดูแลและจัดการการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายบริษัทฯ และกฎระเบียบต่าง ๆ


คุณสมบัติ

- เพศชาย, หญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปสาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปและต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรและการเงินเป็นอย่างดี

- มีความสามารถด้านการจัดการเชิงบริหารและรายงานข้อมูลบัญชีในเชิงบริหารได้

- มีความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ละเอียดรอบคอบและมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 80,000 - 100,000
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาโทหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 83 ปี แห่งความมั่งคงของบริษัทฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และปี 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อขยายการเติบโตและขยายสาขา

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)