หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Finance and Accounting Manager

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท อาร์เคเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Managing all accounting functions including AP, AR, GL, cost of services.
  • Preparing monthly financial reports covering balance sheet, profit and loss, internal management reports and cashflow statements and analysis for the whole Company.
  • Managing and supervising accounting department employees, responsible for day-to-day supervision and leadership.
  • Conducting transaction reconciliations, month-end and year-end closures, and preparing all related financial reports to manage timeline of month end report.
  • Managing all tax matters including income tax, tax returns, tax refunds and half-year and year-end tax submissions.
  • Ensuring adequate cash flow forecasting to meet the organization's needs.
  • Liaising with internal auditors, external auditors, tax agent, legal agent and bankers.
  คุณสมบัติ
  • Bachelor's degree or higher in Accounting or Finance, MBA is a plus.
  • 10 years of working experience in overall accounting and finance for listed company
  • Hold CPD or CPA will be preferred.
  • Strong knowledge of taxation and regulation in Thailand.
  • Ability to work under tight deadlines and can multi-task.
  • Pleasant personality, leadership skills, service minded, well-organized, active, fast learning, good relationship.
  • Good command of computer literacy such as MS Office literacy, MS Excel and accounting software in Express program is an advantage
  • Good command of English.


   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานที่บ้าน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท
      Arcadia is a professional services firm headquartered in Bangkok, Thailand, providing engineering, design, procurement, project and construction management services for all aspects of the built environment.
   
  ที่อยู่ : 98 Sathorn Square Office Tower, 17th Floor, Unit 1707, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
  โทรศัพท์ : 0-2108-1822-5
  โทรสาร : 0-2108-1826
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาร์เคเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด
  คีย์เวิร์ด : CPD , Cpa , สภาวิชาชีพบัญชี , Audit , ตรวจสอบบัญชี , บันทึกภาษี , Account Payable , Ap , Ar , Cashflow , Tax , ตรวจสอบภาษี , บัญชีลูกหนี้ , Accounting , Express , บัญชีเจ้าหนี้ , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภพ.20 , ออกใบแจ้งหนี้ , Account Receivable , Cost Accounting , บัญชีต้นทุน , รับจ่าย , รายงานการเงิน , Financial Report , Withholding Tax , Tax Accounting , Taxation , บัญชีแยกประเภท , Cpd Licence , Reconcile , Accounting System , ปิดงบการเงิน , บริหารงานบัญชี , บัญชีและการเงิน , ติดตามหนี้ , ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ , Cash Flow , ภงด.1 , ปรับโครงสร้างหนี้ , Income Tax , ส่งภาษี , ภพ. 30 , ภ.ง.ด. , ภงด.50 , ภงด.91 , การบัญชีภาษี , เก็บภาษี , Internal Audit , ตรวจสอบภายใน , Vat , Receivable , ลูกหนี้ , V-lookup , Pivot , ตรวจ Audit , Billing , รายรับ , Tax Advise , ภาษี , รายจ่าย , Taxes , Payroll&benefit , Social Security Fund , Provident Fund , Tax Finance , Income Audit , ยื่นภาษี , โปรแกรมบัญชี , บัญชีรับ , บัญชีจ่าย , Debt , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , Debt Collection , สินเชื่อ , ภงด.53 , ภงด.3 , ภพ.30 , บัญชีภาษี , Allowance , Tax Invoice , กระทบยอด , Collector , การเงินภาษี , Finance And Accounting , Vlookup , Credit & Collection Control , Invoicing , Financial Analysis , Tax Law , Corporate Finance , Loan , Corporate Income Tax , Financial Control , ตรวจสอบรายงานการเงิน , Express Program , เงินกู้ , บัญชีการเงิน , Finance&accounting , วิเคราะห์การบริหารเงินทุน , บัญชีรายจ่าย , บัญชี , บัญชีซื้อ , บัญชีขาย , บัญชีด้านรับ , บัญชีด้านจ่าย , Invoice , Credit , Tax Audit , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมบัญชี , ระบบเงินสดย่อย , เงินสดย่อย , Petty Cash , Withholding , Income , รับ-จ่าย , ภาษีอากร , ค่าใช้จ่าย , ศุลกากร , Finance , เบิกจ่าย , บริหารต้นทุน , Capex , การเงิน , Accountant , Financial , กฎหมายภาษี , Financial Planning And Analysis , ตรวจสอบ Invoice , Accounting&finance