หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Finance Budget Control Officer,Finance Analyst Officer

เจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณการเงิน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณการเงิน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางนา), สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ประสานงาน / ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณโครงการ ที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง
- บันทึกข้อมูลงบประมาณเข้าระบบ SUN เพื่อสามารถใช้ Monitor และตรวจสอบได้
- รวบรวมข้อมูลและ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจริงแต่ละโครงการ เปรียบเทียบงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติแต่ละโครงการ
- Monitor / Remind ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบงบประมาณ ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานหลักๆ ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาด เพื่อเป็น Benchmark ของกลุ่มบริษัท
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน อย่างน้อย 1-3 ปี
- สามารถใช้ MS Ofiice (Word,Excel) ได้เป็นอย่างดี
- เรียนรู้เร็ว ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์ด้านระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา), สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
คณะ : บัญชี
สาขา : บัญชีการเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท
Origin Property Public Company Limited was established in 2004. We begun our business as a Service Apartment Developer. In 2010, we decided to expand the business into a property development which focuses on condominium development for sales in Greater Bangkok. Since then, the company has extensively expanded the business with great success. All of our project are high–potential locations, set closed to Skytrain routes (Within 1 km. radius) which offers great travelling conveniences and greater value to customers both for living and investing.

Origin Property Public Company Limited(“Origin Property”) is an integrated property development company with four subsidiaries which are directly held by Origin Property to complement to the company’s core business. Our subsidiaries’ business covers all related property service businesses including property asset management, brokerage services, sales, lease management and consultancy. Our group of companies is not only increasing customer’s satisfaction and expanding our sources of recurring incomes but also allowing us to capitalize upon the database to further improve our property development projects corresponding to the market demand. 
ชื่อผู้ติดต่อ : นารีรัตน์
ที่อยู่ : Bhiraj Bitec Bangna
โทรศัพท์ : 092-437-6633
โทรสาร : 0-2398-9994
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)