หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Finance Collection (รับด่วน จำนวนหลายอัตรา สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

K.E. Group
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและดูแลรายรับในแต่ละฝ่าย ให้ครบถ้วน
 • ดูแลและสรุปการติดตามหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีลูกค้ายังไม่ได้จัดส่งในวันที่ชำระเงิน
 • ตรวจสอบและลงนามใบเสร็จรับเงินของ Collection
 • ควบคุมดูแลการติดตามหนี้ประจำวันให้เป็นไปตามกำหนดชำระเงินในรายงานวางแผนการเก็บหนี้
 • สรุปการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
 • รายงานปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงปัญหาต่างๆในการเก็บเงิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าของลูกค้า
 • ติดตามตรวจสอบเงินโอนที่ไม่ทราบที่มา ให้สามารถระบุลูกค้าและบันทึกรายการได้อย่างครบถ้วนทันเวลา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาการบัญชี/ การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถ: มีความรู้ด้านบัญชี, การเงิน, คอมพิวเตอร์, เทคนิคการเจรจาต่อรอง 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • Breakfast
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
The Ultimate Living Lifestyle
    K.E. Group is a conglomerate of several of Thailand's leading real estate, property development, and home decor retail companies. K.E. Land, the development arm of K.E. Group, is widely regarded as the "leading developer of luxurious projects in Thailand" with a portfolio including the acclaimed Crystal Park and Grand Crystal housing projects, The Crystal shopping malls, and the Crystal Design Center (CDC). K.E. Retail manages and operates The Crystal shopping malls and the Crystal Design Center, including the banquet and conference facilities at the Crystal Design Center. The retail company of K.E. Group, Luxury at Living, manages several home d?cor and furniture retail brands: Crystal Maison is the flagship brand for home decorative items, Le Reve is the high-end bedding retailer, Crystal Living is the importer of luxury European furniture brands, and CDC Service Solution does project sourcing for all types of building and decorative products.

    K.E. Group aims to offer a comprehensive set of lifestyle products for both retail and commercial customers. Above all, we strive to be a lifestyle company, and one that offers to our customers a unique experience—from the vibe at The Crystal's walking street to the top-notch service provided by our home d?cor salespeople.
 
ที่อยู่ : 357 Praditmanutham Rd., Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2101-5909, 0-2101-5913
โทรสาร : 0-2508-1088
แสดงตำแหน่งอื่นใน K.E. Group