หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Finance Officer

เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (บางซื่อ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. Updated ข้อมูลใน Cash Flow เช็ค Statement เงินเข้า-ออก คีย์ตัดยอดจ่าย-รับ ใน Cash Flow นำส่ง Statement รายเดือนให้ฝ่ายบัญชี ทะเบียนคุมคำนวณภาระหนี้จ่ายที่มีกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาระหนี้ และดอกเบี้ยสำหรับตัดจ่ายทุกเดือน

2. จัดทำทะเบียนคุมเช็ครับ-ทะเบียนคุมเช็คจ่าย จัดทำตารางคุมทะเบียนคุมเช็ครับ จัดทำตารางคุมทะเบียนคุมเช็คจ่าย

3. จัดทำใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บบริษัทในกลุ่มพรีไซซฯ ผ่านระบบ Excel และ Exact จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการ Management Charge จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการส่วนกลาง จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าเช่าอาคาร จัดทำใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ ติดตาม และนำส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ให้ฝ่ายบัญชี

4. จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร รายงานทะเบียนคุมเช็คจ่าย-ทะเบียนคุมเช็ครับ รายงานรายงาน AR ประจำเดือน รายงานใบแจ้งหนี้ประจำเดือน รายงานลูกหนี้คงค้าง รายงานการวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ้นเดือน

5.จัดเก็บสัญญา สำเนาสัญญาค้ำประกัน วงเงินสินเชื่อ จัดเก็บสัญญาวงเงินสินเชื่อ ของบริษัท พรีไซซคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดเก็บสัญญากู้ยืมเงิน จัดเก็บสัญญาค่าเช่า จัดเก็บสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จัดทำทะเบียนสรุปสัญญาวงเงินสินเชื่อ และภาระการค้ำประกัน จัดเก็บสำเนาโฉนดที่ดิน จัดเก็บหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน

6.จัดทำรายงาน ข้อมูล เอกสาร Support สำหรับการเข้าตรวจของ EY เพื่อปิดงบการเงิน และ FA สำหรับเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์

7. จัดทำเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงิน ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน จัดเตรียมเอกสาร เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

8. จัดทำเอกสารอนุมัติจ่าย

9. จัดทำเอกสารบริษัทฯ (เช่น หนังสือรับรอง,เอกสารกรรมการฯ,จัดทำเอกสาร อ.ส.4)

10. รายงานสรุปการให้ และรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อนำเสนอหัวหน้างานและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ AC

11. ไม่ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน เพื่อไม่ทำให้องค์กรเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และผิดวินัยทางการเงิน

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย, อายุไม่เกิน 28 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน,บัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
• มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน 2-5 ปี
• ถ้ามีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหรือบริษัทมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความอดทนสูงและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน 

เงินเดือน: 19,000 - 25,000 บาท
วันและเวลาทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ (8.30-17.30)
สถานที่ทำงาน: วงศ์สว่าง บางซื่อ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางซื่อ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท


PRECISE have been a leading of manufacturer & supplier in the high voltage equipments for distribution system, we do our best for the improvement of our products and also services. The main Products are all Electrical Distribution Equipments, Motor for Air-conditioner and also Metal Works.

We have a particular effort to develop the new products with the most advanced technology available. And we also have the international trading business for many countries. 

ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Precise Corporation Co., Ltd.
Primary Industries :
Electrical Power Distribution & Renewable Energy
Number of Employee :
800

Precise Corporation

Established in 1987, Precise Corporation Co., Ltd has grown into first one of the largest high voltage electric producer, and provider in South-East Asia by an engineer team: Mr. Kitti Sumrit, Mr. Kitti Nutchayabgkul, and Mr. Suthee Chulanutrakul.

Our priority is to expand brand-new equipment producing along with environmental conservation through our advance power distribution, smart grid and smart energy generate system by operating bioenergy, biomass, biogas, hydro, wind, and solar into community and housing energy management system.

Precise has been isolated our management into a few organization departments. Each particulars have own majority role and purpose. Some mainly produce distribution transformers and electric control cabinets to be used in electricity transmission and distribution grids. Each type of distribution transformers we produce depends on our customer requirements. Some focuses on generating & recycling bioenergy or new energy. Some focuses on manufacturing electric power station.

งาน หางาน สมัครงาน
            Nowadays, there are over 20 companies in the organizations together with foreign partners. Precise Corporation still sets its goal to be the region lead in professional engineering and innovation with sustainable energy development system to create prosperity for all. 

            Precise Corporation Company Limited consists of 6 revenue streams as follows; 

1. Revenue Stream Advanced Power Distribution Business (APD) which consists of 3 companies as follows; Precise Electric Manufacturing Co., Ltd. , Precise Electro-Mechanical Works Co., Ltd. , Coelme International Co., Ltd. 

2. Revenue Stream Smart Grid Business (SMG) which consists of; Precise System and Project Co., Ltd.

3. Revenue Stream Sustainable Energy System & factories of the future Business (SMF) which consists of; Precise Green Products Co., Ltd. 
     
4. Revenue Stream Clean Energy Business (SGB) which consists of 6 companies as follows; Precise Power Producer Co., Ltd. ,Precise Energy Generation Project & Services Co., Ltd., Sri-Thep Bio Refinery Co., Ltd., Future Energy Producer Co., Ltd., Sustainable Energy Producer Co., Ltd., Clean Energy Producer Co., Ltd. 

5. Revenue Stream Land Development & Plantation & Biorefinery & Smart Community Business (SCB) which consists of; Precise Smart Life Co., Ltd.  

6. Revenue Stream International Trade Business (ITB) which consists of; Pacific Power Development Corporation Co., Ltd.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
 

Vision

         To be a regional leader in sustainable energy systems, plantations and biorefinery who energizes prosperous growth to all stakeholders by orchestrating new possibilities and innovative solutions that realizes sustainable development for the region.

Values

F – O – C – A - L

FORWARD-THINKING MINDSET

We are driven by our passion to envision new possibilities for energy solutions that uplifts the industry, our customers and partners. We contribute to new solutions that prepare us to meet future challenges and lays the foundations for prosperity.


OPERATES WITH PROFESSIONALISM

We strive to operate at the highest level of professionalism in everything that we do. To us, professionalism is not just about achieving the desired results, but equally in how we accomplish our work that best reflect our brand and core values.


COLLABORATES FOR SUCCESS

We thrive on collaborations - working together with all our stakeholders to achieve greater success on the market. We believe the whole is greater than the sum of its parts, and leverages each other’s capabilities to generate better new possibilities.

 

ACTS WITH AGILITY

We understand the dynamics and higher expectations of the market. We are competitive on the market and fulfils our customers & partners’ needs because we execute our work in a responsive, adaptable, versatile and open to change manner.

 

LEADS WITH INTEGRITY

We value integrity at the heart of everything that we do. Espousing accountability, ownership, sincerity, quality-assured solutions, whilst taking a balanced care for all our stakeholders exemplifies how we’ll lead by example to others.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

Starting Salary

Engineer      22,900-27,000  Baht

Officer          19,000-25,000  Baht

Technician   14,000-15,500  Baht

Clerk              14,000  Baht

Operator       12,000  Baht

+First class honours       2,000-3,000  Baht

+Second class honours  1,000-2,000  Baht

+TOEIC 600 up                    600-3,000  Baht

Employee Benefits

• Social Security and Compensation Fund
• OPD Medical Fee
• Life Insurance, Accident Insurance, IPD Medical Insurance, Disability (Income) Insurance
• Providence Fund
• Saving Cooperative Capital Stock Contribution
• Precise Uniform
• Annual Medical Check up
• Funeral Expense
• Premium gift for Childbirth Visit
• Premium gift for Sick Visit
• Precise Employee Association (Child Funding of Education and Childcare)
• Precise Scholarship
• Shuttle Bus (Pathumthani Factory)
• Cellphone Allowance (Depend on position)
• Company Car (Depend on position)
• Annual Employee Sports Day
• Annual Staff Party

Working day

Monday - Friday (8.00-17.30)

office

- Bangsue Office, Bangkok

- Chaengwatthana Office, Nonthaburi

- Precise Factory, Pathumthani 

Human Resource Deprtment

1842 Krungthep – Nonthaburi Road, Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800 

Tel : 081-734-9336, 02-910-9700-12#721,722,723 (Mon - Fri : 9.00 – 17.00)

E-mail : hrmprecise@gmail.com

www.precise.co.th 

www.facebook.com/preciserecruit  

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Precise Corporation Co., Ltd.
Address :
5th Fl. 1842 Krungthep - Nonthaburi Road, Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800
Telephone :
0-2910-9700-12 Ext. 518, 578
Fax :
0-2910-9714-5
Contact Person :
คุณวราวุฒิ
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Nattaya, K.Jinnaphas
ที่อยู่ : 1842 Krungthep-Nonthaburi Road, Bangsue, Bangkok 10800
โทรศัพท์ : 0-2910-9700-12 Ext. 721-723, 081-734-9336
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)