หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Finance Officer

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางนา), สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานบริหารการเงิน AR

1 บริหารและติดตามยอดลูกค้าค้างสัญญา และค้างชำระเงินดาวน์ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

2 สอบทานการรับชำระเงินของลูกค้าไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเกิดการทุจริต

3 บริหารและติดตามประเด็นจากการตรวจสอบของ Internal Audit ในด้านการรับเงิน (AR) เพื่อแก้ไขให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินงานและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและหลักสากล

4 ดูแลเอกสารและประสานงานการรับชำระเงินของลูกค้าที่โอนมาจากต่างประเทศ

ด้านลูกหนี้ (AR)

1 ออกใบเสร็จ ดูแลรายรับและติดตามทวงถามลูกหนี้ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

2 ติดตาม ยอดลูกค้าค้างสัญญา และค้างชำระเงินดาวน์

3 กระทบยอดบัตรเครดิตรายวัน

4 กระทบยอด Statement รายวัน

5.ดูแลเอกสารสมัครตัดเงินดาวน์แบบแตโนมัติของลูกค้า

6.ประสานงานกับธนาคารและจัดทำเอกสารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและรองรับการรับชำระเงิน

7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
- สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน อย่างน้อย 1-3 ปี
- สามารถใช้ MS Office (Word,Excel) ได้เป็นอย่างดี
- เรียนรู้เร็ว ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์ด้านระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางนา), สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Origin Property Public Company Limited was established in 2004. We begun our business as a Service Apartment Developer. In 2010, we decided to expand the business into a property development which focuses on condominium development for sales in Greater Bangkok. Since then, the company has extensively expanded the business with great success. All of our project are high–potential locations, set closed to Skytrain routes (Within 1 km. radius) which offers great travelling conveniences and greater value to customers both for living and investing.

Origin Property Public Company Limited(“Origin Property”) is an integrated property development company with four subsidiaries which are directly held by Origin Property to complement to the company’s core business. Our subsidiaries’ business covers all related property service businesses including property asset management, brokerage services, sales, lease management and consultancy. Our group of companies is not only increasing customer’s satisfaction and expanding our sources of recurring incomes but also allowing us to capitalize upon the database to further improve our property development projects corresponding to the market demand. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Kittima Kitkongkajorn
ที่อยู่ : Origin Property - Fl20, Bhiraj Tower at Bitec
โทรศัพท์ : 0947909090
โทรสาร : kittima.k@park.co.th
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)