หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Financial Controller

Financial Controller
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลและรับผิดชอบ Cash Flow ของโรงพยาบาล
 • จัดทำรายงานสรุปการส่งเงิน Daily Collection Summary Report
 • วิเคราะห์งบการเงิน และบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายและการอนุมัติ
 • ควบคุมและดูแลเรื่องงบประมาณของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำสรุปและนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
คุณสมบัติ
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี/การเงิน ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงพยาบาล หรือ งานบัญชีแยกประเภท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการนำเสนอ และการติดต่อประสานงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ 
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมทางบัญชีได้
 • สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ็HR Department
ที่อยู่ : 28th Floor, Bangkok Business Center Building Sukhumvit 63 Rd. Wattana, Bangkok
โทรศัพท์ : 027142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด