หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Financial And Accounting Officer
ด่วนมาก!
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ศรีสะเกษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบดูแลงานของหน่วยงานดังต่อไปนี้

- Cashier

- จ่ายค่าแพทย์ (Doctor Fee Payment)

- ติดตามหนี้สิน (AR Collection)

- จัดทำรายงานสรุปการส่งเงิน Daily Collection Summary Report

- วิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบเอกสารจ่าย และ approve (Agree กับสัญญาหรือข้อกำหนด หากมี)

- Approve การวางบิล

- Contract/Legal/Tax

- Contact third party (bank, financial analyst, agent, audit and external party)

- Consultant หน่วยงาน หากมีปัญหา (จัดซื้อ พัสดุ) และ เรื่องเกี่ยวกับการเงิน ลูกหนี้ ส่วนลด (ผู้ตรวจการณ์ การเงิน)

- Monitor cash flow

- Financial Statement Analysis & Presentation

- Budget Monitoring & Control

- ตรวจสอบการนำส่งภาษีต่างๆ อาทิเช่นภาษีหักณ ที่จ่าย ภาษีประจำปี ภาษีอาคาร

- ตรวจสอบงานบัญชีปิดงบ ตามระบบงานย่อย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ ระบบบัญชีแยกประเภท

คุณสมบัติ

สามารถเลือกปฏิบัติงานที่ :  จ.ลำพูน จ.พิษณุโลก จ.ศรีสะเกษ

ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

อายุระหว่าง : 30-45 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขา : บัญชี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : ศรีสะเกษ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Methaporn
ที่อยู่ : 16th Floor Bangkok Business Center Building. 29 Sukhumvit 63, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 02-7142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
คีย์เวิร์ด : Financial Controller , ควบคุมการเงิน , AR , Collection , ติดตามหนี้ , วิเคราะห์งบการเงิน , Financial Control , Finance Controller , รับจ่าย , Cashflow , Vat , Tax , Accounting , Billing , ตรวจสอบบัญชี , บัญชีลูกหนี้ , บันทึกภาษี , ตรวจ Audit , Receivable , ลูกหนี้ , Pivot , V-lookup , Sap , Express , ออกใบแจ้งหนี้ , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภพ.20 , บัญชีเจ้าหนี้ , บัญชีแยกประเภท , ค่าใช้จ่าย , ภาษีอากร , Costing , รับ-จ่าย , Cpd Licence , เร่งรัดหนี้สิน , วางบิล , ทำใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , Income , Income Audit , ตรวจสอบรายได้ , Audit , Reconcile , ยื่นภาษี , Gl , Statement , Petty Cash , ระบบเงินสดย่อย , เงินสดย่อย , Payroll , Banking , ปิดงบการเงิน , บริหารงานบัญชี , ควบคุมบัญชี , Audit Program , บัญชีรับ , บัญชีจ่าย , ควบคุมด้านการเงิน , Erp , Financial Forecasting , วิเคราะห์การเงิน , บริหารการเงิน , ควบคุมงบประมาณ , ภงด. , เจ้าหนี้ , Finance & Accounting , Invoices Transaction , Ic , Cfp , Ft-tir , nvr , Lpc Test , Pcb , ทวงหนี้ , Debt Collection , Debt , ตามหนี้ , ติดตามทวงหนี้ , Business Unit , Financial Reporting , Financial Performance , Financial Planning , Cpa , Acc , งานบัญชี , Finance , วิเคราะห์การลงทุน , ติดตามหนี้สิน , เจรจาประนอมหนี้ , แจ้งยอดค้างชำระ , ปรับโครงสร้างหนี้ , สินเชื่อ , Intensive Debt , Npl , บัญชีซื้อ , บัญชีขาย , วิเคราะห์ต้นทุน , Accounts Receivable , บัญชีรายจ่าย , Collector , Corporate Accounting , บัญชีภาษี , ภาษี , บัญชีและการเงิน , บัญชีด้านจ่าย , การเงินรับ , งบการเงิน , ตรวจสอบ Invoice , Accounting&finance , Financial Strategy , บัญชีการเงิน , Financial And Accounting , การเงินและบัญชี , บริหารการรับจ่ายเงิน , Corporate Finance , สาขาบัญชี , งบประมาณ , Cash Flow , เก็บภาษี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , Pnd3 , Pp30 , การออกบิล , บัญชีสต็อก , ปิดงบ , ทำรายงาน , ปรับปรุงบัญชี , Account Receivables , Sun System , Cash , Finance And Accounting , Gaap , Ifrs , ภงด.3 , ภงด.53 , Formula , บริหารบัญชี , Tax Invoice , Accounting Firm , Business Control , Accounts Receivables , Accounts Payable , Share Service , Ap Accountant , Ar Accountant , Financial Analyze , วางแผนการเงิน , วิเคราะห์ทางการเงิน , Financial Auditing , Auditing Financial , Internal Auditing , Cia , Operation Auditing , Risk Assessment , Managemnet Accounting , Accounting Support , Bookkeeping , External Audit , Financial Accounting , Full Set , Internal Audit , Gst