หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน

Financial Controller
ด่วนมาก!
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
พิษณุโลก
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบดูแลงานของหน่วยงานดังต่อไปนี้

- Cashier

- จ่ายค่าแพทย์ (Doctor Fee Payment)

- ติดตามหนี้สิน (AR Collection)

- จัดทำรายงานสรุปการส่งเงิน Daily Collection Summary Report

- วิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบเอกสารจ่าย และ approve (Agree กับสัญญาหรือข้อกำหนด หากมี)

- Approve การวางบิล

- Contract/Legal/Tax

- Contact third party (bank, financial analyst, agent, audit and external party)

- Consultant หน่วยงาน หากมีปัญหา (จัดซื้อ พัสดุ) และ เรื่องเกี่ยวกับการเงิน ลูกหนี้ ส่วนลด (ผู้ตรวจการณ์ การเงิน)

- Monitor cash flow

- Financial Statement Analysis & Presentation

- Budget Monitoring & Control

- ตรวจสอบการนำส่งภาษีต่างๆ อาทิเช่นภาษีหักณ ที่จ่าย ภาษีประจำปี ภาษีอาคาร

- ตรวจสอบงานบัญชีปิดงบ ตามระบบงานย่อย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ ระบบบัญชีแยกประเภท

คุณสมบัติ

สามารถเลือกปฏิบัติงานที่ : จ.พิษณุโลก จ.ชุมพร จ.อุบล จ.อุตรดิตถ์

ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

อายุระหว่าง : 30-45 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขา : บัญชี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : พิษณุโลก
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
Convergence Systems is a leading IT solutions and services provider for Business Process software. We, particularly expertise in Health care business. Our services as the following aspects:

- Software Implementation Service
- System Integration, Maintenance and Support
- Consultation Services
- Business Process Services
- SaaS (PeopleSoft Cloud)
- Training'
Our business is rapid growing; therefore we are looking for the qualified candidates to fill the following positions: 
ที่อยู่ : 29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-1378,0-2714-2173
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด