หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Food & Beverage Manager (สำนักงานปากช่อง)

ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามนโนบาย
 • บริหาร Profif & Beverage ในภาพรวม
 • ประเมินพฤติกรรมลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลในด้านการตลาด
 • ผลักดันยอดขาย
 • บริหารจัดการ Operation ให้มีประสิทธิภารและคุณภาพสูงสุด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งบริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีรสนิยม และความปราณีต และมี Touch point ในมุมมองด้านศิลปะ
 • มีความรู้ด้าน Food & Beverage
 • มีทักษะในด้านการสื่อสารในระดับดีมาก
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การอบรมสัมมนา
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สโมสรกีฬา
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พนักงาน/ญาติ
 • เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่)
 • เยี่ยมไข้พนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ, ผลิตอาหารสัตว์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ผลิตภัณฑ์นม อืมม!..มิลค์, และภัตตาคาร Prime Steak@Farm Chokchai

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน รองรับการขยายธุรกิจ และเพื่ออนาคตของท่าน 
ที่อยู่ : 294 หมู่ที่ 8 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2532-2846
โฮมเพจ : http://www.farmchokchai.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โชคชัยแรนช์รีสอร์ท จำกัด