หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Foreman ก่อสร้าง

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
**สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้**

1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามที่วิศวกรหัวหน้างานแจ้ง
2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
3. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
4. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
5. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
6. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
7. ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
คุณสมบัติ
1. วุฒิ ปวช./ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงานและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน
5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
6. หากมีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 7 ปี
สถานที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การก่อสร้าง
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งระบบควบคุมภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น 
ชื่อผู้ติดต่อ : Supattra
ที่อยู่ : 333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 16B1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-8588
โทรสาร : 0-2618-8589
โฮมเพจ : http://www.ptsadvanced.com