หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Foreman (ก่อสร้าง)

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
**สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้**

1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามที่วิศวกรหัวหน้างานแจ้ง
2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
3. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
4. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
5. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
6. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
7. ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
คุณสมบัติ
1. วุฒิ ปวช./ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงานและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน
5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
6. หากมีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งระบบควบคุมภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น 
ชื่อผู้ติดต่อ : ญาดา
ที่อยู่ : 333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 16B1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-8588
โทรสาร : 0-2618-8589
โฮมเพจ : http://www.ptsadvanced.com
คีย์เวิร์ด : ก่อสร้าง , ควบคุมงาน , ควบคุมการก่อสร้าง , โฟร์แมน , Construction , Foreman , รับเหมาก่อสร้าง , ดูแล site งาน , อสังหาริมทรัพย์ , Real Estate , Property , คอนโด , บ้าน , หมู่บ้านจัดสรร , Renovate , Boq , ตกแต่งภายใน , ประเมินราคา , รับเหมา , Construct , Building , Aluminum , Automotive , Material , Construction Project , Site Project , ดูงานหน้างาน , ตกแต่ง , ออกแบบ , Site Control , Site Construction Project , วางแผนงานก่อสร้าง , งานก่อสร้าง , ควบคุมโครงการ , ควบคุมต้นทุน , สัญญาก่อสร้าง , ต่อเติม , โยธา , Civil , Estimate , ติดตั้ง , Construction Process , Project Management , Civil Design , Cad , Autocad , Construction Management , การก่อสร้าง , วางแผนการก่อสร้าง , ก่อสร้างอาคาร , Construction Technician , ประมาณราคา , เขียนแบบ , Civil 3d , การจัดการงานก่อสร้าง , Revit , Navis , Autocad 3d Civil , Tunneling , ถอดแบบก่อสร้าง , เขียนแบบงานก่อสร้าง , คุมไซต์งาน , ออกแบบอาคาร , Auto Cad , จัดการโครงการ , ออกแบบอาคารสูง , สิ่งก่อสร้าง , Etab , ควบคุมไซต์ , คุมงานก่อสร้าง , ประสานงานโครงการ , บริหารงานโครงการ , surver , ช่างสำรวจ , Autocad