หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Franchise Business Development Analyst

Franchise Business Development Analyst
ด่วนมาก!
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Basic Purpose/Accountabilities:

• รับผิดชอบงานวางแผนพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ การพัฒนาและแสวงหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ การวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน และ แผนงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

• ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน ความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุน นำเสนอโอกาสในการลงทุนโอกาสในการขยายตลาด และ การเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจในทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างผลกำไรที่ยั่งยืน

• ศึกษา วิเคราะห์การขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์(Network Expansion/Franchise Acquisition) และจัดทำแผนเครือข่ายการขยายสาขาของแฟรนไชส์ รวมถึงวิเคราะห์ทำเล กำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกลูกค้าแฟรนไชส์ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกันทั่วทั้งธุรกิจ

• กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้เป็นไปตามตัววัดผลการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีการติดตามที่ดีและส่งเสริมการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างคล่องตัว

• วิเคราะห์ข้อมูล กำกับการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งสถานการณ์/แนวโน้มการตลาด ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร (Market Intelligence) ในการกำหนดกลยุทธ์/แผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติ

Job Specifications:

• เพศชาย

• ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์, บัญชี , การเงิน , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปี ธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

• ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ

• ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

• ความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด – ต่างประเทศได้

• ขับรถได้ และ มีใบขับขี่รถยนต์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ภายหลังการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ConocoPhillips ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านพลังงานชั้นนำของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจครบวงจรทั้งทางด้าน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมี ปัจจุบัน บริษัท PTTRM ในฐานะกลุ่มบริษัทในเครือของ ปตท. เป็นผู้ดูแลและบริหารสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านค้าสะดวกซื้อจิฟฟี่ จำนวน 146 สาขา พร้อมสถานีบริการเอ็นจีวี (NGV) อีก 1 สาขา รวมถึงธุรกิจทางด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารจิฟฟี่คิทเช่น บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ หรือ Jiffy Catering รวมถึง ผลิตสินค้าเฮาส์แบรนด์ (House Brand) จิฟฟี่ที่ออกวางจำหน่ายที่สะดวกซื้อจิฟฟี่ทั่วประเทศ

สถานีบริการน้ำมัน ปตท.-จิฟฟี่ เป็นสถานีบริการน้ำมันคุณภาพของปตท. จำนวน 146 สาขาตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลัก ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ที่พื้นที่กว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านต่างๆ   นอกเหนือไปจากการให้บริการน้ำมัน อาทิเช่น บริการห้องน้ำสะอาดที่รับประกันความสะอาดด้วยรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วม” ระดับประเทศ ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2552 บริการร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการร้านอาหารที่มีให้เลือกหลากหลาย บริการธนาคาร และร้านกาแฟรสชาติดีอย่างกาแฟอเมซอน เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในสถานบริการน้ำมัน ปตท.-จิฟฟี่ ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าอีกด้วย

ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ เป็นร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า 4,000 รายการ ตั้งแต่อาหารจานด่วน ขนมขบเคี้ยว เครื่องดี่ม สินค้าเบ็ดเตล็ด ไปจนถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ และสิ่งของจำเป็นในการเดินทาง บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงภาพลักษณ์ด้วยการออกแบบพัฒนารูปแบบร้านจิฟฟี่ ทั้ง 146 สาขา ภายใน 5 ปีให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และจะขยายธุรกิจร้านจิฟฟี่ไปยังพื้นที่ต่างๆ นอกสถานีบริการน้ำมัน โดยจะพัฒนารูปแบบร้านจิฟฟี่ในลักษณะโมเดลที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ร้านจิฟฟี่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันให้ได้มากที่สุดอีกด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้การส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชน ด้วยการมอบห้องน้ำสะอาดภายใต้โครงการห้องน้ำสะอาดสำหรับเด็กให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเริ่มตั้งแต่ปี 2552 การมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 4,847,716 บาท การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดการใช้พลังงานต่างๆ ด้วยการริเริ่มติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.-จิฟฟี่ การใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน นอกจากนั้น บริษัท PTTRM ยังให้การส่งเสริมและอุปถัมภ์ทางด้านศาสนาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงในประเทศ เป็นต้น
 
ที่อยู่ : 1010 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2030-0444 ต่อ 17102
โทรสาร : 0-2030-0440
โฮมเพจ : http://www.pttrm.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด