หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Digital Marketing Executive

Digital Marketing
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

การวางกลยุทธ์การตลาด
1.1 การกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
1.2 การวางแผนทางการตลาดและการควบคุม


2. การขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
2.1 การหาลูกค้าใหม่
2.2 การขยายฐานลูกค้าเก่า
2.3 การสร้างความพึงใจให้ลูกค้า


3. การบริหารทางการตลาด Digital
3.1 การจัดระเบียบทรัพยากรทางการตลาด
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนำเสนอฝ่ายบริหาร


4. การพัฒนาบุคคลากรและบริหารทีมขาย
4.1 การวางแผนการพัฒนาพนักงานในทีม
4.2 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาในทีม
4.3 การบริหารทีมพนักงานขายให้เป็นไปในทิศทางที่ทางผู้บริหารกำหนด

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

2.ประสบการณ์  3 ปี ขึ้นไป

3.ความรู้ ทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel,PowerPoint ดี

4.เรียนรู้ ปรับตัวเร็ว ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารดีมาก
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 3 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
วีมูฟ แพลตฟอร์ม
" เรา คือแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายบริการขนส่งสินค้า
ที่เชื่อมโยงลูกค้าและผู้ขนส่งสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม "
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ชรีย์รัศมิ์ (กั้ง)
ที่อยู่ : 172/1-2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 084-289-3653
โทรสาร : 0-2888-7822
โฮมเพจ : http://www.wemove.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด