หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

General Affairs Manager / Deputy General Affairs Manager

ผู้จัดการฝ่ายธูรการทั่วไป / รองผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไป
กลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Supervise & monitor the purchase of quality materials and equipment for company use and also monitor purchasing process to ensure that all internal services can be completed within the schedule with employee satisfaction.

- Develop and implement General Affairs system to work more efficiently.

- Well acknowledge and understand facility, building, company assets, office supplies, machine/equipment problem, including issues to be solved and initiative to take corrective action plans.

- Conduct GA staff on day-to-day operation for output oriented.

คุณสมบัติ

- Male/Female, age of 35-45 years old, Thai Nationality

- Bachelor's Degree in Hotel Management / General Admin

- At least 10 years of working experience in General Affairs function

- Strong analytical & problem solving skills and able to work under pressure

- Strong leadership and management skill, excellent interpersonal and communication skill, negotiation skill, team oriented, detailed and result oriented, responsible, proactive and initiative

- Good English communication skills, computer literacy 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การโรงแรม
คณะ : วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
เกี่ยวกับบริษัท

CMC Biotech Co., Ltd. was established in 1991 for development, sales and technical services for medical equipment (including diagnostic X-ray systems, medical X-ray CT systems, magnetic resonance imaging systems, diagnostic ultrasound systems, radiation therapy systems, diagnostic nuclear medicine systems, medical sample testing equipment, and information systems for medical equipment). Due to our rapid growth, we are urgently looking for qualified individuals to join our dynamic team in the following positions:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 364 Soi Ladphrao 94 (Panjamitr) Ladphrao Road, Phlap-Phla, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-4995-6,0-2559-2179-80,0-2538-4102
โทรสาร : 0-2539-6903, 0-2934-4487
โฮมเพจ : http://www.cmcbiotech.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล