หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

General Manager ( GM )

ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีความชำนาญในการเตรียมกำลังงาน วางระบบงาน

- วางโครงร่างงบประมาณในส่วนปฏิบัติการประจำปี

- ทำแผนการตลาด พร้อมกลยุทธ์การขาย ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาล

- สามารถจัดวางระบบควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดทำต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดผลได้อย่างมาตรฐาน

- การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้องค์กรประสพความสำเร็จตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป

- การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทางด้านการบริหารงาน (GM) อย่างน้อย 5-10 ปีต่อเนื่อง

- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ในการพัฒนาระบบงาน มีความรู้เรื่องการใช้ Database SQL

- มีความรู้ความเข้าใจในงานการตลาด และสามารถบริหารงานเป็นทีมได้

- ทำงานประจำที่โรงแรม รีสอร์ท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 25 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
- เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับระดับหัวหน้าขึ้นไป)
- เงินค่าเที่ยวเรือ (สำหรับพนักงานประจำเรือ)
- เงินค่าคอมมิทชั้น (บางตำแหน่ง)
- เงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา (ตามเงื่อนไข)
- ค่าโทรศัพท์ (ตามเงื่อนไข)
- เบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่
- สวัสดิการอาหาร 
- ที่พักพนักงาน (ตามเงื่อนไข)
- ค่าเครื่องนอน (ตามเงื่อนไข)
- เครื่องแบบ
- สวัสดิการเงินกู้
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส
- ค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และ คู่สมรส
- ค่ารักษาพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี 
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท 
ที่อยู่ : 281 ซอย สุทธิพงศ์ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2277-4488
โทรสาร : 0-2277-8511
โฮมเพจ : http://www.rajaferryport.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)