หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Golf Course Superintendent (Watermill Golf Club & Resort)

ผู้จัดการฝ่ายดูแลรักษาสนามกอล์ฟ
ด่วนมาก!
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์
นครนายก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ช่วยปรับปรุง จัดการงานสนามกอล์ฟและงานภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามและอยู่ในระดับมาตรฐานเสมอ
 • ช่วยสนับสนุน การวางแผน วิเคราะห์ และการบริหารจัดการงบประมาณ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
 • สามารถบริหารจัดการ ระบบน้ำ/การให้ปุ๋ย และอื่นๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
2. ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร, ด้านภูมิทัศน์, การบริหารจัดการธุรกิจกอล์ฟ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทางด้านเขตกรรมหญ้า ดูแลบำรุงรักษาหญ้า การซ่อมบำรุง/ซ่อมแซม เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ
4. มีความรู้เรื่องสายพันธุ์หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ตลอดจนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และการบริหารจัดการน้ำใช้ในสนามกอล์ฟ
5. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร,การจัดการหญ้า, ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์หญ้า และโรคของหญ้า
6. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย/การใช้เครื่องจักร รถตัดหญ้า ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคสนามกอล์ฟทั้งหมด
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด อ่าน เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความเป็นผู้นำ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : นครนายก
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขา : ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะ : ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขา : ทรัพยากรเกษตร
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
สาขา : การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะ : เกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วให้กับผู้ผลิตชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร และยา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางกอกกล๊าส เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง

• บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
• บริษัท Saint-Gobain Oberland Glas AG
• กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว
• ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
• สโมสร Bangkok Glass F.C.

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานทั้งหมด 5 แห่งคือ ปทุมธานี ระยอง ขอนแก่น ปราจีนบุรี และอยุธยา

 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอัญชิสา
ที่อยู่ : ชั้น 38 อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 028558994
โทรสาร : 0-2855-8991
โฮมเพจ : http://www.bgiglass.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)