หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Graphic Designer

Graphic Designer
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ออกแบบสื่อและป้ายต่าง ๆ
2. ควบคุมและประสานติดตั้งป้ายทั้งในบริษัทฯ และนอกสถานที่ได้
3. งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท สาขาออกแบบนิเทศศิลป หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• สามารถทำโปรแกรม Illustrator ,Photo Shop ,Computer Macintosh
• มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : กราฟิกดีไซน์
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : มัณฑนศิลป์
สาขา : การออกแบบนิเทศศิลป์
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

เราจะมุ่งสู่ความเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค และไวน์ที่หลากหลายมีคุณภาพ คุ้มราคาด้วยการบริการที่เป็นมิตร ในทำเลที่ตั้งที่สะดวก และมีรูปแบบร้านที่ทันสมัย
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณผึ้ง
ที่อยู่ : เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น 15
โทรศัพท์ : 061-8269872
โทรสาร : 0-2831-7364
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด