หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Graphic Designer - สังกัด Collecive

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่ , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์ , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ร่วมวางแผนการออกแบบ และพัฒนาสื่อโฆษณาทั้งในรูปแบบ Online และ Offline ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ติดต่อประสานงานการผลิตสื่อกับ Supplier และคอยติดตามผลจนเสร็จสิ้น พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด และตามมาตรฐานขององค์กร

• ดูแลและพัฒนาการจัดทำสื่อโฆษณาในช่องทางอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

• จัดสินค้าและจัดตกแต่งพร็อพ ให้เหมาะสมสำหรับงานถ่ายภาพสินค้า เพื่อการทำสื่อต่างๆ และถ่ายภาพ พร้อมตกแต่ง รีทัชภาพให้สวยงาม

• มีความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอแนวความคิด ให้มีความเข้าใจในการออกแบบเพื่อตอบสนองรูปแบบสินค้าในตลาดต่างๆ และสอดคล้องกับ Concept ขององค์กร


คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และออกแบบสื่อโฆษณา ที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย
• สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อได้เช่น Photoshop ,Illustrator (หากใช้ 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และเวลาที่จำกัดได้
• สามารถถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ แล้วนำมาประกอบในการผลิตสื่อได้

** กรุณาแนบ Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณา**
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
สาขา : การออกแบบกราฟิก
คณะ : อื่นๆ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจ โดยมีบริษัทฯในเครือจำแนกตามประเภทธุรกิจหลักได้ดังนี้

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยดำเนินการผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัทได้พัฒนาโครงการคอมโดมิเนียม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และมีการพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมชื่อ โครงการ “ปาร์คเวนเชอร์” บริเวณสี่แยกถนนเพลินจิต-วิทยุ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์
ดำเนินการโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ดำเนินธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์มากว่า 30 ปี

ธุรกิจพลังงาน
มีลักษณะการดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหาร และจัดการพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติร่วมกับเชื้อเพลิงที่ประหยัด และมีมลพิษต่ำ และการให้บริการปรึกษาด้านวิศวกรรมจัดการและอนุรักษ์พลังงาน

ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่
ธุรกิจผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมที่จอดรถอัตโนมัติ (Car Parking System) ภายใต้ชื่อระบบ “ONE SMART TOUCH” ที่ควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟท์ ด้วยบัตรใบเดียว และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึกเวลา (Time Recording System) และ CCTV ผ่านบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 22nd Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2643-7100
โทรสาร : 0-2256-0505
โฮมเพจ : http://www.univentures.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)