หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Guest Service Agent (ประจำ วังจันทร์ จังหวัดระยอง)

ตัวแทนบริการลูกค้า
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ต้อนรับลูกค้า ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ
2. รับลงทะเบียนลูกค้าเข้าพัก จ่ายห้อง จ่ายกุญแจ รวมถึงรับโทรศัพท์ รับจองห้องพัก
3. เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม สื่อสารและประสานงานกับหัวหน้าของตนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุ : 25 - 30 ปี
• เพศ : ไม่จำกัดเพศ
• การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะการโรงแรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย : 3 - 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

1 มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2 มีบุคลิคภาพดี อัธยาศัยดี
3 มีใจรักงานบริการ
4 สามารถทำงานเป็นกะได้
5 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (Toeic 650 คะแนนขั้นต่ำ)

สถานที่ทำงาน: พื้นที่ 4 - วังจันทร์ เขต: อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การโรงแรม
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การโรงแรม
เกี่ยวกับบริษัท
ปตท. และ ปตท.สผ. รวมถึงบริษัทในกลุ่มปตท. อื่นๆ มีความต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับกระทรวงพลังงานต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อรวบรวมหน่วยงานในสังกัดซึ่งปัจจุบันอยู่กันกระจัดกระจายให้มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงได้มีการพัฒนาศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Energy Complex) โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมหน่วยงานธุรกิจด้านพลังงานและมีเป้าหมายที่จะให้เป็นอาคารต้นแบบที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยผสานกับการอนุรักษ์พลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปี 2552 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภูฉัตร
ที่อยู่ : 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2140-1085
โฮมเพจ : http://www.energycomplex.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด