หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Hadoop System Engineer

บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด/บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Responsible for ongoing administration of Hadoop infrastructure.

- Hadoop cluster maintenance as well as creation and removal of nodes using Cloudera Manager

- Setting up Linux users, setting up HDFS, Hive, Pig and MapReduce access for the new users.

- Working with data engineer and data science teams to setup new Hadoop users.

- Performance tuning of Hadoop clusters and Hadoop MapReduce routines.

- Manage and schedule Hadoop cluster job performances and capacity planning

- Monitor Hadoop cluster connectivity and security

- Manage and maintenance HDFS and Hadoop log files.

- Diligently teaming with the infrastructure, network, database, application and business intelligence teams to guarantee high data quality and availability.

- Collaborating with application teams to install operating system and Hadoop updates, patches, version upgrades when required.

- Point of Contact for Vendor escalation

- Maintain Logs, Documentation and Reports of Activity

- Be the 2nd-tier support on Hadoop and related component

คุณสมบัติ

- Bachelor’s degree in computer science or computer information systems

- Familiar with IT system infrastructure

- Well understanding Bigdata concepts

- 2+ years’ experience working with Hadoop cluster as the system administrator or trained

- Analytical and problem-solving ability

- Can-do attitude

- Organizational skills and the ability to prioritize self and team workload.

- Good communication in both Thai and English

- Good teamwork and the ability working with different teams members

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
  • Free Shuttle Bus from BTS Pleanchit
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
Central JD Fintech is a joint venture between the largest retailer from Thailand and JD Finance, one of China’s leading fintech companies. JD Finance was established in late 2013 and spun off from JD.com to become an independent entity in June 2017. The company has 10 major business lines: supply chain finance, consumer finance, crowd funding, wealth management, payments, insurance, securities, rural finance, financial technology and an international business line. As of June 30, 2017, JD Finance has served more than 500,000 corporate clients and 150 million individual consumers. JD Finance leverages its big data and industry-leading technology to provide comprehensive and modularized services to various financial institutions and help the industry to increase revenues, improve efficiency and reduce costs.
Website
https://www.cjdfintech.com/ 
ที่อยู่ : 87/2, CRC Tower, All Seasons Place, 32nd and 48th Floor, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok, Thailand 10330
โทรศัพท์ : 065-523-5428,0-2255-9225
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด/บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จำกัด