หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/02/2562
งาน หางาน สมัครงาน
Head of Digital, Media, & E-commerce Marketing
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job scope:

Reporting to the Consumer Marketing Director, the Head of Digital, Media, & E-commerce Marketing will lead digital and e-commerce marketing transformation, build digital and media capabilities within the marketing and commercial organization for FC Thailand. This role will manage Digital Marketing, media, and CRM team, Support Brand teams to develop integrated marketing campaign for paid, earned, and owned media channels. Also, define and implement Local Digital Marketing Strategy, aligned with Global Digital Strategy.

Overall Responsibility:

• Digital Lead: Lead the local digital marketing and CRM team. Develop, execute and manage FC Thailand digital transformation, comprehensive digital marketing ecosystem and digital mkt strategy to drive business growth.
• Infuse: Listen outside and bring in the latest trends, inspire and infuse digital innovations to marketing plans.
• Execute: Manage execution of digital marketing activations (Paid-Search, Display, Video-Owned, Social, Earned media), Programmatic/Automation-Performance marketing, CRM, Mobile, Emerging media, Digital content and storytelling.
• Test and learn: Establish and lead digital marketing test-prove-learn pilot projects
• Ensure Digital Excellency: Ensure execution excellency and effectiveness of digital investments, content and consumer experience, and support brand teams to implement best in class integrated marketing campaigns.
• Build Digital Capability: Build digital capabilities and skills to local marketing and commercial team.
• Digital accountability, measurement and Analytics: Measure and evaluate effectiveness of digital activities and translate into value added marketing activities. Budgetary control of digital marketing activations.
• Commercial Innovation: Suggest disruptive commercial model, think out of the box to catchup with the continuous evolving consumer needs in a continuous developing digital world.
• Lead Partnerships: Leading appointment and relationship management of digital media, digital productions agencies and digital solutions providers.
• Collaborate: Collaborate with senior leadership and key cross functional stakeholders of FC digital enterprise ecosystem, to drive the overall digital strategies of FCT.

คุณสมบัติ

• Bachelor or higher in Business/Marketing/MBA
• Proven working experience and track record in digital and e-commerce marketing
• 5+years Business/Marketing/Brand communications experience in MNC (possibly in consumer electronics / telecom / travel industry / e-commerce, etc.)
• Hands-on experience in Programmatic Marketing and Digital Performance and Analytics
• Solid understanding and track record in digital marketing strategy, channels ( Paid, owned, earned, social) and digital campaigns
• In depth and up-to-date knowledge of latest digital and social media techniques, and digital landscape.
• Has successfully led digital transformation in their organization, from strategizing to bringing management on board, and driving the change within the organization successfully.
• Led CRM / loyalty program using digital channels.
• Excellent Digital (incl. e-commerce) Marketing competencies: unquestionable functional professional, seen as expert in his field.
• Can work autonomously but also as part of multi-disciplinary teams
• Open minded and ‘thinks creatively out of the box’, forward thinking.
• Eye for detail in execution
• Self-motivated with ‘can do attitude’.
• Ability to translate strategies and turn complex ideas into practical digital marketing campaigns, across multiple brands.
• Enthusiasm for acquiring new skills and knowledge, as well as for developing others.
• Good command of both English & Thai in speaking, reading, and writing

Location: This position will be based at FrieslandCampina Thailand Head Office, Phaholyothin , Bangkok.

How to Apply:
If you possess what we are looking for, please submit the application to email: recruitment.foremost@frieslandcampina.com

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
สวัสดิการ
Compensation benefits
FrieslandCampina offers not only a competitive salary but also training and education on the job because it’s important for our people to continue to grow. After all, your development is not only good for your career; our products also benefit from it. The mutual exchange of knowledge between colleagues is also evident on the work floor. It is, after all, the most effective way to learn.
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
โทรสาร : 0-2620-1988
โฮมเพจ : http://www.foremostforlife.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)