หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

HR Chief (Main function in Employee relation and Training)

หัวหน้าส่วน งานแรงงานสัมพันธ์และฝึกอบรม
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ยานพาหนะ/อะไหล่
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบคุณสมบัติ

ER Chief/Senoir ER Chief/ Sup. ER Chief 2 positions

- Male/Female, age 28 - 40 years

- Bachelor's degree or higher in Law, Politic Science, HRM or Related

- At least 3 years experience in Employee relation

- Good personality, Strong presentation and communication skill

- Computer literacy (familiar with Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft Power point)

- Good command of English

Training Chief/HRD Chief/ Senoir HRD Chief 2 positions

- Male/Female, age 27 - 40 years
- Bachelor's degree or higher in Politic Science, HRM,OD or Related

- At least 5 years experience in  Training or HRD or Organization development

- Good personality, Strong presentation and communication skill

- Computer literacy (familiar with Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft Power point)

- Good command of English

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เกี่ยวกับบริษัท

Inoue Rubber (Thailand) Plc, a well-established Thai-Japan ventured and SET-listed company, is prominent manufacturer in automotive industry for OEM-automotive elastomer parts, motorcycle tyres and tubes, etc. The company is located in the convenient accessible area both in Rangsit, Pathumtani and in Wangnoi, Ayuttaya.

The company is now waiting for the potential candidates to join in as follows:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HRM
ที่อยู่ : 258 Soi Rangsit-Nakornnayok49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130
โทรศัพท์ : 0-2996-0890 ext.195
โทรสาร : 0-2996-0294
โฮมเพจ : http://www.ircthailand.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)