หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

HR Manager

HR Manager
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร
 2. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ
 3. จัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงานและแผนก ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 4. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และสงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป
 5. บริหารจัดการงานด้านการสัมนา ฝึกอบรม
 6. บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ
 7. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรได้อย่างมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับองค์กร
 8. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต้องสามารถหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่เกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์
 9. ดูแลและกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขององค์กร
 10. เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร
 11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลในโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง ใส่ใจในงาน สามารถส่งมอบงานตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดได้
 • มีทัศนคติในเชิงบวก เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร มีความสามารถจูงใจพนักงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
 • ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ส่วนลดการซื้อสินค้า
 • อาหารกลางวัน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
 
ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 88 หมู่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-190-2999
โทรสาร : 0-2323-1144
โฮมเพจ : http://www.137degrees.net
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด