หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

HR Manager

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ด่วนมาก!
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนกำหนดกลยุทธ์ จัดหาช่องทางสรรหาใหม่ๆให้ได้พนักงานตามความต้องการของหน่วยงาน

2. บริหารหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน (KPIs)

3. วางแผนงาน แผนงบประมาณ แผนพัฒนาองค์กร แผนอัตรากำลงคน ( Organizing & Development )

4. บริหารค่าจ่าง กำหนด ควบคุมอัตราบริหารค่าจ้างให้สอดคล้องกับธุรกิจ และสามารถแข่งขันในตลาดได้

5. ร่วมดำเนินการงานด้านพัฒนาองค์กร อาทิ การวางระบบ/HRO/JD/Career Path/WI/Sucession Plan/Promotion

6. พัฒนางานด้านพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการธุรกิจของบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ

8. เข้าใจติดตามสถานการณ์องค์กร เพื่อให้สามารถวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องความต้องการขององค์กรได้


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ , บริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานในสายงานทรัพยามนุษย์ 7 ปี , ประสบการณ์ระดับบริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO9001 
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • ทำงานเชิงรุกและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้ / มีมนุษยสัมพันธ์ดี / กระตือรือร้น / มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ / มีความรับผิดชอบสูง และต้องการการเติบโตในอนาคต

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 12 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Origin Property Public Company Limited was established in 2004. We begun our business as a Service Apartment Developer. In 2010, we decided to expand the business into a property development which focuses on condominium development for sales in Greater Bangkok. Since then, the company has extensively expanded the business with great success. All of our project are high–potential locations, set closed to Skytrain routes (Within 1 km. radius) which offers great travelling conveniences and greater value to customers both for living and investing.

Origin Property Public Company Limited(“Origin Property”) is an integrated property development company with four subsidiaries which are directly held by Origin Property to complement to the company’s core business. Our subsidiaries’ business covers all related property service businesses including property asset management, brokerage services, sales, lease management and consultancy. Our group of companies is not only increasing customer’s satisfaction and expanding our sources of recurring incomes but also allowing us to capitalize upon the database to further improve our property development projects corresponding to the market demand. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Nuttawat
ที่อยู่ : 496 หมู่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 061-4036111
โทรสาร : Email : salikorn.r@origin.co.th
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : สรรหา , อบรม , Recruit , HRD , OD , KPI , กลยุทธ์ , เป้าหมายองค์กร , งบประมาณ , Develop , Organization , Budget , บริหารจัดการ , , People , Human Resources Recruitment , Recruitment , สรรหาบุคคล , บุคคล , Development Plan , พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล , บุคลากร , Employee Welfare , สรรหาบุคคลากร , สรรหาพนักงาน , Recruitment Candidates , บริหารงานบุคคล , สรรหาและว่าจ้าง , สรรหาว่าจ้าง , Performance Evaluation , ทรัพยากรบุคคล , Training , การฝึกอบรม , People Management , อบรมและพัฒนา , Learning And Development , Training & Development , การอบรม , ฝึกอบรม , สัมมนา , อบรมพนักงาน , คัดสรรบุคลากร , Recruite , คัดเลือกพนักงาน , การคัดสรรบุคลากร , Recruiting , สรรหาบุคลากร , จัดทำแผนงบประมาณ , Human Resources Management , บริหารทรัพยากรมนุษย์ , Hrmi , Organization & Personnel , Time Attendance , Erp , เบิกจ่าย , บัญชีการเงิน , Finance , การเงิน , รายรับรายจ่าย , Er , Ga , ฝึกอบรมพัฒนา , กำหนดกลยุทธ์ , People Development , Compensation , Benefits , ทำเงินเดือน , Payroll&benefit , บริหารผลตอบแทน , บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน , Compensation & Benefits , Taxes , Provident Fund , Social Security Fund , ภาษี , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กองทุนประกันสังคม , บริหารค่าจ้าง , ทำแผนงบประมาณ , แผนงบประมาณ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , จัดการงานบุคคล , Payroll , จัดอบรม , บัญชีบริหาร , Managerial Accounting , งบดุล , งบกำไรขาดทุน , บัญชีภาษีอากร , ค่าจ้าง , เงินเดือน , สวัสดิการและเงินเดือน , ฝ่ายบุคคล , จัดทำเงินเดือน , การสรรหา , การธนาคาร , Banking , Corporate Finance , การเงินการธนาคาร , บริการด้านการเงิน , Accountant , Financial , Fi , co , Sap , As , 400 , Co , การผลิต , Production , Production Planning , ผลิต , กระบวนการผลิต , ฝ่ายผลิต , ควบคุมงานผลิต , ดูแลการผลิต , Gmp , Haccp , Mm , Sap Functional , Sap Support , Receivable , ควบคุมคุณภาพ , Qc , Qa , Quality Assurance , ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ , Quality Control , ประกันคุณภาพ , ตรวจสอบคุณภาพ , Iso9001 , Iso14000 , Apqp , Ppap , Quality Control , quality Assurance , Production Technology , Process Development , Production , manufacturing Technology Development , Production Management , Production , manufacturing Technology Development , Production Development , Production Improvement , Production , manufacturing Technology Development , Manufacturing Development , Production , manufacturing Technology Development , Production , manufacturing Technology Development , Quality Control , quality Assurance , Iso , iatf16949 , Assurance , Production , manufacturing Technology Development , Quality Control , quality Assurance , Production , manufacturing Technology Development , Quality Control , quality Assurance , Iso , iatf16949 , Qa Engineer , Production , manufacturing Technology Development , Quality Control , quality Assurance , Iso , iatf16949 , ซ่อมบำรุง , บำรุงรักษาเครื่องจักร , ซ่อมบำรุงเครื่องจักร , Maintenance Control , Production , manufacturing Technology Development , Production , manufacturing Technology Development , Production , manufacturing Technology Development , Production , manufacturing Technology Development , Production , manufacturing Technology Development , Quality Control , quality Assurance , Iso , iatf16949 , Molding , Cnc Milling , Auto Service , Stock , Warehouse , คลังสินค้า , Store , Logistic , Manage Production , Logistics , Store Equipment , ดูแลข้อมูลสินค้า , เบิกจ่ายสินค้า , Supply Chain Management , Qc , qa , Quality Management