หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

HR Manager ( Head Office: Ramkhamhaeng60/4)

บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Training and Development

 • Responsible for controlling and developing a broad range of activities in the function focus on Organization Development and Staff Training & development.
 • Work closely with management to identify training needs, design training roadmap, and set up the annual training plan.
 • Develop training & development program for all employees through various methods to increase of employees performances align with the company business.
 • Support related mangers in managing / monitoring / assessment follow up/ reassessment of the functional competencies required by department
 • Manage both external and internal training process in any concerned issue to ensure smoothly and effectively.
 • Evaluate and follow up training result to comply with employee competencies and company objectives.
 • Conduct monitoring, mediating, and coaching program to ensure an effective performance.

Career path, talent, and other development

 • Work with top management to design the individual development plan for all department head and talented employees
 • Develop and implement career progression plan that will attract & retain talented staff in organization
 • Support related mangers in managing / monitoring / assessment follow up/ reassessment of the functional competencies required by group
 • Co-ordinate with concerned parties and mentor new employee to ensure employment confirmation
Organization development

 • Promote and build Company’s culture through various channel media and activities.
 • Assist in driving employee engagement campaign and initiate relevant staff activities to create positive working environment.
 • Support managers and teams in business delivery through enhancing their capability to deliver strategy into action components, manage their people, implement change and build relations with key stakeholders.
คุณสมบัติ
 • Female Only. Age between 30 - 37 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Human resource management or development, Organization Development, Industrial Psychology or related fields.
 • 3 - 5 years of experience in Human Resource Development functions or related area.
 • Have knowledge in Organization Development (OD), Individual development Plan (IDP), Balance Scorecard, KPI, Competency model, Career- path planning and Training road map.
 • Able to work multi-tasking in a fast-pace environment and work under pressure.
 • Strong communication skills, analytical thinking, and proactive style.
 • Good command of English and Computer skills (MS Office).
 • Key competencies: equipped with HRD core knowledge, Management skill, Coordination skill, Consulting skill, Coaching skill
 • Able to drive a car and have a driving's license.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 60,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : จิตวิทยา
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
 • กองทุนเงินออม
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ฟิตเนส
 • วันหยุดประจำปี 17-19 วัน
 • วันหยุดในวันเกิด
 • อาหารเย็นฟรี
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น  จำกัด  เป็นที่ปรึกษาทางด้านงานทรัพยากรบุคคล และที่ปรึกษาทางด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งแบบ Online และ Offline โดยมีทั้งส่วนงานที่เป็นด้านการสรรหาพนักงาน  ทั้งพนักงานประจำ  พนักงานรายวัน  การฝึกอบรมพนักงาน  หรือการจัดทำกระบวนการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร  
 
โดยทางบริษัทได้มีการเตรียมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน  นำเสนอบริการที่น่าประทับใจ  และร่วมกับขับเคลื่อนไปพร้อมกับทางองค์กร  รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน
 
At Mind Edge Innovation, we partner with our clients to maximize people potential and to cultivate innovative and intelligent Human Resource  practices using various type of services that best fit organization needs.
 
Mind Edge Innovation brings energetic, dynamic and professional  services outcome to strengthen competitive edge from individual, organization to our social at large.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : K. Anan
ที่อยู่ : Bangkapi
โทรศัพท์ : 088-422-5772
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด