หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

HR Payroll Officer (At Bangplad)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารค่าจ้าง
บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด/บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (บางพลัด)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Handling and responsible for overall payroll process including attendance, overtime and payment process.

- Time attendance , OT, leave

- Ensure payroll payout and concern reports are correct.

- Review, analyze payroll and other payroll related data.

- Make sure the monthly work attendance, tax, social insurance, provident fund correct and in time

คุณสมบัติ

- Bachelor’ s degree in Human Resources Management, Political Science , Accountant or related fields.

- At least 2- 3years experience in payroll.

- Computer literate especially : B-Plus. Strong Excel skill.

- Good command of English.

- A fast learner and good team player with good attitude and positive thinking

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางพลัด)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
  • Life insurance (ประกันชีวิต)
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
DutchMill Group 

Duringmany years in the business, Dutch Mill has proved its strong commitment andambition in providing the best dairy products in Asia. Established and managedby Thais, the company consistently adheres to human resource development as acatalyst to improved efficiency and enhances competiveness in order to reachits ultimate goal – satisfying customers and standing at the forefront of theglobal scene. All this is also firmly based on a sense of socialresponsibility.

DutchMill Co., Ltd. was previously registered under the name “Pro Food Co., Ltd.” on27 January 1984. The company was established by a group of food scientists fromKasetsart University wishing good health on Thai people by providing them withpremium quality dairy products.

Later on, the first batch of yoghurt was produced, becoming
well-known as “Dutch Mill” and distributed by “Pro Mart Co., Ltd.”

First Manufacturing at Nakornpratom Dutch Mill enjoyed increasing popularity in ashort space of time, prompting the establishment of the company’s first factoryon Buddhamonton 8 Road. To enhance production capacity and meet increasingdemand, the company introduced new product lines, including Dutch Millpasteurized drinking yoghurt and UHT drinking yoghurt.
Havinggreat success in Bangkok, the company decided to expand to provincial marketsthrough direct sales using what later became well-known as “Dutch Mill ladies”,tasked with introducing healthy Dutch Mill products to local customers.

ExpandSecond Manaufacturing to Nakhon Sawan With continually rapidgrowth, the company opened its second factory in Nakhon Sawan in 1997 andembraced world-class management tools such as MRPII, SAP, TQM and TPRM toenhance the efficiency and competitiveness of the organization.
DutchMill’s various products are now exported to many ASEAN countries, includingSingapore, China, Brunei, Vietnam, the Philippines, Malaysia, Indonesia, Laos,Cambodia and Burma. The company also plans to soon expand to other parts of theworld.

Vision
“To be one of the best manufacturing and marketing companies ofdairy products in ASEAN”

Mission
Dedicate toExcellence

Maximizationof Customer Satisfaction

ContinuousImprovement
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Supranee Chatchudchawal
ตำแหน่ง : Corporate Human Resources (Recruitment)
ที่อยู่ : 222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2760-2000, 0-2760-2214, 0-2760-2215, 084-751-6411, 084-751-6610
โทรสาร : 0-2760-2233
โฮมเพจ : http://www.dutchmill.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด/บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด