หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

HR Staff : Industrial Relations (1 position)

ด่วนมาก!
บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Serves as initial point of advice, problem resolution, and facilitation in the areas of employee relations, and employee discipline; advises both employees and management regarding employee relations policies, procedures, analyzes specific employee relations concerns and makes appropriate recommendations to client management.
คุณสมบัติ
- Bachelor's degree in Laws, Political Science, HRM
- Has basic knowledge in Labor Law
- Good command of English and Computer Literacy required
- Active, good human relations, pleasant personality , positive attitude
  and be willing to work hard
- Able to work in up-country (Ayutthaya Province)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์
สาขา : กฎหมาย
คณะ : รัฐศาสตร์
สาขา : การปกครอง
เกี่ยวกับบริษัท

To be the world’s superior manufacturer of high precision electronics and mechanical components

Minebea Group of Companies (Thailand) is a member of Minebea Co.,Ltd.in Japan , a corporate giant  producing miniature ball bearings, mechanical parts and electronic devices, operating 32 plants with 52 sales offices , employing more than 44,000 persons in 14 countries.

Minebea Group of Companies(Thailand) would like to invite the qualified candidates for these following positions.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1 Moo 7, Phaholyotin Road (K.M.51), T.Chiang-Rak-Noi, A.Bang Pa-In, Ayutthaya 13180
โทรศัพท์ : 035-361-439 Ext. 1721
โทรสาร : 035-361-477
โฮมเพจ : http://www.minebea.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มินีแบไทย จำกัด/บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด