หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

HR Supervisor (ประจำอุดรธานี)

ด่วนมาก!!!
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
อุดรธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลด้านอัตรากำลัง การสรรหา คัดเลือก และบรรจุ
- ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด
- ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เมื่อมีการปรับเปลี่ยน โยกย้ายตำแหน่งงานของพนักงาน
- จัดฝึกอบรมและการพัฒนาให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ดูแลเรื่องการจัดทำเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
- ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทราบข่าวสาร
- ดำเนินการต้อนรับและประสานงานผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
- ดูแลด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
- จัดทำรายงานต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ / สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้และประสานงานกับกรมแรงงานและสำนักงานประกันสังคม
- มีประสบการณ์ในสายงานด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิภาวะสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต
- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เวลา 08.00 - 17.00 น.) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : อุดรธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ดำเนินกิจการผลิตยางพาราเพื่อส่งออก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน โดยมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อประจำที่สำนักงานภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และ อุดรธานี ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 20/5 Gomarapat Road, Talad Yai, Muang, Phuket 83000
โทรศัพท์ : 061-1720514
โทรสาร : 076-210-031 ต่อ 777
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด