หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

HRD Associate Manager

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
บริษัท ฟู้ด แพชชั่น จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • สนันสนุนผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการวิเคราะห์ความต้องการ ในการฝึกอบรมของพนักงานสาขาทุกระดับ
 • พัฒนาหลักสูตร Technical และหลักสูตรการบริหารงานสาขา(Management Skills)ตามแผนฝึกอบรมและพัฒนา (Training Roadmap) ของหน่วยธุรกิจบาร์บีคิวพลาซ่า
 • พัฒนาเครื่องมือและสื่อการสอนรวมถึงคู่มือผู้สอนและคู่มือผู้เรียน และวิธีการติดตามผล อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Check list แบบทดสอบ การมอบหมายงาน
 • วางแผนและดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมพนักงาน แะติดตามผลสำหรับพนักงานระดับ หัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการสาขา
 • เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • สอนงาน โน้มน้าว ให้ฟีดแบค และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของหน่วยธุรกิจและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 • เข้าร่วมโครงการ/งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขงหน่วยธุรกิจบาร์บีคิวพลาซ่า
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD), การบริหารและการจัดการศึกษา หรือการบริหารจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5-7 ปี 
 • ความรู้ ความชำนาญในธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจค้าปลีก
 • ทักษะการบริหารจัดการงานฝึกอบรม และงาน Project
 • ทักษะการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้นำที่ดี และมีภาวะผู้นำในการบริหารงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียใหม่ๆ ในการทำงาน
 • พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานได้อยู่ตลอดเวลา
 • เทคนิคการติดต่อ/สื่อสาร และประสานงานกับผู้อื่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 2 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
     บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เกิดขึ้นเมื่อปี 2015 แต่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเรานั้น ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 30 กว่าปีก่อน โดยเกิดจากครอบครัวเล็กๆ ที่รัก ในการดูแลเอาใจใส่คนรอบตัว สนใจเรื่องอาหารการกิน รักในการทำอาหารให้คนในครอบครัวและเพื่อนพ้องใกล้ตัวทาน 
     จึงเป็นจุดตั้งต้นของ ธุรกิจร้านอาหาร อันเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของชาวปิ้งย่าง อย่าง Bar B Q Plaza ตอนนี้เรามีสมาชิกครอบครัวกว่า 4,000 คน ที่มาช่วยกันดูแล ให้บริการลูกค้าถึง 10 ล้านคนต่อปี ทั่วประเทศ 
     นอกจากเรื่องปิ้งย่างแล้ว ปัจจุบันธุรกิจใหม่ล่าสุดของเรา คือ HOT STAR ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 2015  มาทำหน้าที่ตามใจปากของคนรักอาหารไต้หวัน 

     เพราะความตั้งใจของเราตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยน ครอบครัวนี้ยังให้ความสำคัญกับอาหาร และรักที่จะดูแลผู้คนให้อิ่ม อร่อย กับ อาหารคุณภาพตามเจตนารมณ์ ที่เรียบง่ายของผู้ก่อตั้งนั่นคือ 

     "เราจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น"
ดังนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ธุรกิจต่อๆไปของเราในอนาคต จะต้องมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลบวกกับชีวิตคนในวงกว้างอย่างแน่นอน
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกวาง,คุณแอมป์
ที่อยู่ : 333 Prachachuen Rd. Toongsonghong Laksi,Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0999395899,0613848233
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.foodpassion.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟู้ด แพชชั่น จำกัด