หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

HRM Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด/บริษัท อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์ , ยานพาหนะ/อะไหล่ , การผลิต
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1.1 การสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ปละวิเคราะห์ผล เพื่อนำเสนอต้นสังกัด
1.2 สรรหาเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้สมัครงาน
1.3 สรรหาช่องทางในการสรรหาผู้สมัครงาน
1.4 จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้สมัครงาน
1.5 ดูแลสื่อ social ที่ใช้เป็นช่องการการสรรหา เช่น Facebook Page เป็นต้น
2. งานกิจการพนักงาน
2.1 การเบิกจ่ายสวัสดิการบริษัทฯ
2.2 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
2.3 งานจัดทำรายงาน Time Attendance
2.4 งานประกันสังคม
2.5 ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมบังคับคดี, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
หมายเหตุ :
เนื่องด้วยสภาพการจารจรปัจจุบัน บนถนนรามคำแหง
ผู้สมัครงานที่มีที่พักหรือสามารถย้ายที่พักมาใกล้รามคำแหง 30
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ที่สนใจกรุณาส่งใบสมัครผ่าน Jobtopgun หรือ สอบถามผ่าน Line ID : innovationgroup

คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ, อายุ 24-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านงาน Recruitment หรือที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานได้
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
 • เป็นผู้ที่มีความ Positive Thinking and imaginative, Service minded, Crative Thinking, Willing to Learn.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

The Innovation Group of Companies has grown from humble beginnings to become Thailand's renowned rubber and polymer supplier. After two decades of growth, Innovation group operates two trading companies (affiliated with DuPont and Dow), two rubber-compounding facilities, one finished product factory and two R & D centers. Our products are found in a diverse range of industries including automotive & rubber parts, plastics, footwear, adhesives & construction, petrochemical & power plant and electric wires & cables.
www.elastomer-polymer.com

 
ที่อยู่ : 18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao), Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2375-5197-200, 086-351-0979
โทรสาร : 0-2732-1778
โฮมเพจ : http://www.elastomer-polymer.com